dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
State and Religion
ISBN
9789462748262

verschijningsdatum
19/04/2018
Paperback
State and Religion
ISBN
9789462368286

verschijningsdatum
28/02/2018
Paperback
State and Religion
ISBN
9789462404274

verschijningsdatum
01/08/2017

Personen

Sophie van Bijsterveld

200 jaar koninkrijk
Een nieuwe politieke formule
Een nieuwe politieke formule
Overheid en godsdienst    
State and Religion
State and Religion    
Wat komen jullie hier doen?    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / General

Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Freedom and its enemies 9    
De rechtsstaat moet je leren    
Customs case law of the European court of justice | 2014/2015    
Het geheim van Bram Moszkowicz    
Belastingcontrole | 2015    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De gouden rugzak    
Staatsrecht    
Strafrecht    
Verbintenissenrecht begrepen    
Door meten tot weten    
Affectieschade    
Reactie op onbestrafte overtredingen    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De hollende kleurling    
WWZ in praktijk    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Goederenrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Erfrecht en schenking    
Recht voor in bed, op het toilet of in bad    
De hypocrisie van de achterdeur    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
De breuk    
De rechten van iedere Nederlander    
De wet in gewoon Nederlands    
Beleidsbemiddeling    
Be (a)ware    
Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?    
Compliance in het financieel toezichtrecht    
Transfer pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband    
Bijzondere overeenkomsten begrepen    
Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden    
De eigen woning    
Wet op het financieel toezicht    
Familierecht    
Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken    
De Short Selling Regulering na het uitbreken van de financiële crisis
Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter
The work of authorship    
Recht van de Islam | 28
English legal terminology    
Naar een verbeterde vastgoedketen    

Imprints

Eleven international publishing

Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Disentangling an invisible trade    
Reforming the law on business organisations    
Freedom and its enemies 9    
Globalization versus regionalization    
Stranger danger and the epidemic of fear    
Consensus and controversies in animal biotechnology    
Crafting local welfare landscapes    
Our own rascals first / Eigen boeven eerst
Designing administrative pre-trial proceedings    
EU Cross-Border insolvency court-to-court cooperation principles    
Overarching views of crime and deviancy    
Islamic finance and the influence of religion on the law    
Interventions in criminal justice    
The preventive gaze    
Diversity in uniform    
Weaving social networks    
Crisis and quality of democracy in Eastern Europe    
Crime, security and surveillance    
Russia, the European union and the CIS    
After the spring    
In search of scientific excellence    
Shifting responsibilities in criminal justice    
National judges as European Union judges    
Nuclear Weapons    
Choosing Sharia?    
Bouwen aan vrede, honderd jaar werken aan vrede door recht, het Vredespaleis 1913-2013    
La construction de la Paix    
The building of peace, a hundred years of work on peace through law: the peace palace 1913-2013    
The European convention of human rights and fundamental freedoms in central and eastern Europe    
Cybercrime and the police
Legal transformation in Northern Africa and South Sudan
Social analysis of security    
The new public governance in public service delivery / het verknipte bestuurd    
Positive criminology    
Protection of the Roma minority under international and European law    
Warnings and product liability | 2 Civilology    
Judicial decision making in civil law    
The Byzantine imperial acts to Venice, Pisa and Genoa, 10th - 12th centuries    
Being Mary    
Judicial independence in China    
Opstellen over empirie en privaatrecht    
Keep moving, towards sustainable mobility    
Social control and justice
Selected papers on international arbitration    
The future of individuals in international law    
International contributions to the the reform of chapter 11 U.S. bankruptcy code    
Choice of forum in cooperation against EU financial crime    
Distress dynamics in bankruptcy    
Constitutional review and democracy    

Wolf Productions

The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights    
Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann    
The recast reception conditions directive    
Nader strafrechtelijk onderzoek vanuit verdedigingsperspectief
Zoeken in computers naar Nederlands en Belgisch recht
Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 2015
Overheid en godsdienst    
State and Religion
State and Religion    
Thoughts on Article 15 of the European Convention on Human Rights
The wto dispute settlement system as a legal impediment to iran’s accession to the WTO
Ontdek het internationale recht
Terrorisme
Remedies against unlawful detention in Rwanda
Frontex and ebcga
DÉCOUVRIR LE DROIT INTERNATIONAL
Footprints of the 20th Century | Volume I - Cultural Diplomacy
Uitbesteding van wetgeving
Constitutionele mogelijkheden en beperkingen voor experimenteel handelen en experimentele wetgeving
De Luister-en-Vertel-Tournee in Syrië
De Luister-en-Vertel-Tournee in de Verenigde Staten
De Luister-en-Vertel-Tournee in Argentinië | deel 1
De Luister-en-Vertel-Tournee in Argentinië (deel 3)
Niet storen?
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij
Footprints of the 20th Century: Volume III - Western cooperation
Footprints of the 20th Century: Volume IV - European Unification into the Twenty-First Century
Footprints of the 20th Century: Volume V - Neither Justice nor Order
The many faces of crime for profit and ways of tackling it
Reports of Judgments and Decisions
Footprints of the 20th Century | Volume II - The Illusions of Detente
Forgiveness
Computer forensics and digital evidence
Solving statelessness
Forensic Psychiatry, day by day
The doctrine of command responsibility and the need to avoid arbitrary punishments
Koorddansen
Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?
Wetboek van strafrecht Curaçao
Medische aansprakelijkheid
Rechtshandelingen en nulliteiten
Twee eeuwen dienstplicht, discipline, dienstweigering en desertie
The World’s Stateless
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van een herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting
Gestoorde slaap
Overview of the Court’s Case-Law 2016
Onderwijs in Nederlands-Indië
Alternatieve gassen en aansprakelijkheid
Onze manier van straffen
A comparative study of cybercrime in criminal law: China, US, England, Singapore and the Council of Europe
Reports of judgments and decisions/Recueil des arrêts et décisions | 2014/IV