dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Overheid en Godsdienst
ISBN
9789058504524

verschijningsdatum
01/05/2009
Paperback
Overheid en godsdienst
ISBN
9789462904606

verschijningsdatum
01/03/2018
Paperback
Overheid en godsdienst
ISBN
9789462404106

verschijningsdatum
10/05/2017

Personen

Sophie van Bijsterveld

200 jaar koninkrijk
Een nieuwe politieke formule
Een nieuwe politieke formule
Overheid en godsdienst
Overheid en godsdienst    
State and Religion    
Wat komen jullie hier doen?    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Boom Juridische uitgevers

Kern van het internationaal publiekrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Recht, vaardig en zeker    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Zoeken in juridische databanken    
Vaardig met staatsrecht    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Mag ik dit zeggen?    
Niet de beperkingen, maar de ruimte    
Juridische basisvaardigheden    
Burgerlijk procesrecht    
Kunst, recht en geld    
Europees waterbeheer    
Tien tinten Schwarz
Cash of Costa    
Omzetbelasting    
Naamloze en besloten vennootschap    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Het moderne EVRM    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Aanbestedingsrecht    
Burgerlijk recht    
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
Middelen voor Meijer    
Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Recht van de Europese Unie    
Het sociaal recht uitgedaagd    
De mondelinge behandeling
Het doel wel gesteld    
Beginselen bouwen burgerschap    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Bestuursrecht | deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Bestuursrecht | 1    
Internationaal recht    
Overvallen in Nederland    
Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering    
De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst    
De binnenkant    
Schaarse publieke rechten    
Aansprakelijkheidsrecht    
Bedrijf- en mededingingsrecht    
De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland    
Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering    
Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang?    

Wolf legal publishers

The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights    
Voor wie niet in wonderen gelooft    
Reports of judgments and decisions; Recueil des arrêts et décisions | 2011-V    
A victimless crime    
Future Technologies We Want    
Overheid en godsdienst
Overheid en godsdienst    
The Right to Education and Rights in Education
Institutional Models in Education
Cultural and Educational Rights in the enlarged Europe
The Theory of Democractic Integration    
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting    
Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum    
Terrorisme
Forensisch bewijs
Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Article 6: Right to a Fair Trial
Via Straatsburg
A century of international justice and prospects for the future / Retrospective d'un siecle de justice international et perspective d'aviner
Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken in Nederland en België    
Caught In Between Borders    
Achter twee ankers    
Reports of judgments and decisions; Recueil des arrêts et décisions | 2011-III    
Reports of judgments and decision; Recueil des arrêts et décisions | Index 2011    
Ontdek het internationale recht    
Volume 2014 - VI
The Common European Asylum System
De wetsfiguur
Volume I: From Coal and Steel to Consumer Protection
Hervorming van het jeugdstelsel
Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie
Human Rights Elephants in an Era of Globalisation
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-II
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-III
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VI
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VII
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VIII
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-Index
Alma Mater
Naar een eenvormige(r) toetsing?
New Directions in Competition Law Enforcement
Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht
L’Autriche-Hongrie des années 1866-1918
Internet en sociale media
Some cursory remarks on race, mixture and law by three Dutch jurists
Introduction to Law and Rights in Education
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions- Volume 2015-V

Wolf Productions

The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights    
Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann    
The recast reception conditions directive    
Nader strafrechtelijk onderzoek vanuit verdedigingsperspectief
Zoeken in computers naar Nederlands en Belgisch recht
Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 2015
Overheid en godsdienst
Overheid en godsdienst    
State and Religion    
Thoughts on Article 15 of the European Convention on Human Rights
The wto dispute settlement system as a legal impediment to iran’s accession to the WTO
Ontdek het internationale recht
Terrorisme
Remedies against unlawful detention in Rwanda
Frontex and ebcga
DÉCOUVRIR LE DROIT INTERNATIONAL
Footprints of the 20th Century | Volume I - Cultural Diplomacy
Uitbesteding van wetgeving
Constitutionele mogelijkheden en beperkingen voor experimenteel handelen en experimentele wetgeving
De Luister-en-Vertel-Tournee in Syrië
De Luister-en-Vertel-Tournee in de Verenigde Staten
De Luister-en-Vertel-Tournee in Argentinië | deel 1
De Luister-en-Vertel-Tournee in Argentinië (deel 3)
Niet storen?
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij
Footprints of the 20th Century: Volume III - Western cooperation
Footprints of the 20th Century: Volume IV - European Unification into the Twenty-First Century
Footprints of the 20th Century: Volume V - Neither Justice nor Order
The many faces of crime for profit and ways of tackling it
Reports of Judgments and Decisions
Footprints of the 20th Century | Volume II - The Illusions of Detente
Forgiveness
Computer forensics and digital evidence
Solving statelessness
Forensic Psychiatry, day by day
The doctrine of command responsibility and the need to avoid arbitrary punishments
Koorddansen
Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?
Wetboek van strafrecht Curaçao
Medische aansprakelijkheid
Rechtshandelingen en nulliteiten
Twee eeuwen dienstplicht, discipline, dienstweigering en desertie
The World’s Stateless
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van een herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting
Gestoorde slaap
Overview of the Court’s Case-Law 2016
Onderwijs in Nederlands-Indië
Alternatieve gassen en aansprakelijkheid
Onze manier van straffen
A comparative study of cybercrime in criminal law: China, US, England, Singapore and the Council of Europe
Reports of judgments and decisions/Recueil des arrêts et décisions | 2014/IV