dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Caught In Between Borders
ISBN
9789462405509

verschijningsdatum
17/10/2019

Reeksen

Centre for Migration Law

Caught In Between Borders
Caught In Between Borders    
Detentie van asielzoekers
Migration and Religious Freedom
The Intra Corporate Transferee Directive
The Students & Researchers Directive

Personen

Sandra Mantu

Caught In Between Borders
Caught In Between Borders    
Issues that matter    

Paul Minderhoud

Caught In Between Borders
Caught In Between Borders    
Issues that matter    
Migratierecht    
Migratierecht en Rechtssociologie, gebundeld in Kees' studies    
Reguleren en procederen
The Intra Corporate Transferee Directive
The recast reception conditions directive    
The single permit directive    
The Students & Researchers Directive

Karin Zwaan

5 jaar bindend EU-Grondrechtenhandvest    
Borobudur    
Caught In Between Borders
Caught In Between Borders    
De magie van het Tibetaans Boeddhisme
Gehoor geven    
Language and Origin: The Role of Language in European Asylum Procedures: Linguistic and legal Perspectives    
Migratierecht    
Migratierecht    
Nederlands Migratierecht    
Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019    
Rechtspraak vreemdelingerecht
The recast reception conditions directive    
The Returns Directive    
Tijd en asiel    
Vijf jaar bindend EU-grondrechtenhandvest    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Emigration & Immigration

Vreemdelingenrecht begrepen    
Nederlands Migratierecht    
De streep wordt een rivier    
Rechterlijke toetsing in het asielrecht    
Caught In Between Borders
Caught In Between Borders    
Detection, Detention, Deportation    
The Common European Asylum System
ELSA Bilateral Report on Human Trafficking Turkey-Greece
The ELSA Law Review
The International Legal Protection of Environmental Refugees    
Identiteitsvaststelling van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten
The Intra Corporate Transferee Directive
Diaspora status and citizenship rights
Normas internacionales de derecho de la nacionalidad
Migration and Religious Freedom
The Refugee Crisis: Factual Background and Legal Considerations
Detentie van asielzoekers
The Charter and the Court of Justice of the European Union
Migratierecht
Boom Basics Asiel- en Migratierecht
Mensenrechten en migratierecht

Imprints

Wolf legal publishers

The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights    
Voor wie niet in wonderen gelooft    
Reports of judgments and decisions; Recueil des arrêts et décisions | 2011-V    
A victimless crime    
Future Technologies We Want    
Overheid en godsdienst    
The Theory of Democractic Integration    
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting    
Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum    
Terrorisme
Forensisch bewijs
Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Article 6: Right to a Fair Trial
A century of international justice and prospects for the future / Retrospective d'un siecle de justice international et perspective d'aviner
Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken in Nederland en België    
Caught In Between Borders
Caught In Between Borders    
Achter twee ankers    
Reports of judgments and decisions; Recueil des arrêts et décisions | 2011-III    
Reports of judgments and decision; Recueil des arrêts et décisions | Index 2011    
Ontdek het internationale recht    
Volume 2014 - VI
The Common European Asylum System
De wetsfiguur
Volume I: From Coal and Steel to Consumer Protection
Hervorming van het jeugdstelsel
Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie
Human Rights Elephants in an Era of Globalisation
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-II
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-III
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VI
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VII
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VIII
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-Index
Alma Mater
Naar een eenvormige(r) toetsing?
New Directions in Competition Law Enforcement
Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht
L’Autriche-Hongrie des années 1866-1918
Internet en sociale media
Some cursory remarks on race, mixture and law by three Dutch jurists
Introduction to Law and Rights in Education
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions- Volume 2015-V
Emotive Justice
The Legislative Decentralization in China in the Reform Era
European Democracy
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO