dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
A Third Emergent Migrant Subject Unrecognized in Law: Refugees from 'Development'
ISBN
9789067043571

verschijningsdatum
26/11/2018

Reeksen

Annual T.M.C. Asser Lecture

A Third Emergent Migrant Subject Unrecognized in Law: Refugees from 'Development'
A Third Emergent Migrant Subject Unrecognized in Law: Refugees from 'Development'    
Almost Human    
Can Collective Power Europe Emerge from Putin's War?
International Law and the Far Right    
International Law and the Social Question

Personen

Saskia Sassen

A Third Emergent Migrant Subject Unrecognized in Law: Refugees from 'Development'
A Third Emergent Migrant Subject Unrecognized in Law: Refugees from 'Development'    
De Paradisolezing
Uitstoting    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Emigration & Immigration

Vreemdelingenrecht begrepen    
Nederlands migratierecht    
Asylum Legal Aid Lawyers' Professional Ethics in Practice    
De streep wordt een rivier    
Rechterlijke toetsing in het asielrecht    
Caught In Between Borders    
Detection, Detention, Deportation    
The Common European Asylum System
ELSA Bilateral Report on Human Trafficking Turkey-Greece
The ELSA Law Review
The International Legal Protection of Environmental Refugees    
Identiteitsvaststelling van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten
The Intra Corporate Transferee Directive
Diaspora status and citizenship rights
Normas internacionales de derecho de la nacionalidad
Migration and Religious Freedom
The Refugee Crisis: Factual Background and Legal Considerations
Detentie van asielzoekers
The Charter and the Court of Justice of the European Union
Asiel- en Migratierecht    
Mensenrechten en migratierecht    
20 jaar Vreemdelingenwet 2000    
Turks associatierecht    
Tussen demagogie en hypocrisie    
Juridische verkenning van het recht op voorzieningen en verblijf voor oudere ongedocumenteerden    
Tekstuitgave regelgeving vreemdelingenrecht    
A Third Emergent Migrant Subject Unrecognized in Law: Refugees from 'Development'
A Third Emergent Migrant Subject Unrecognized in Law: Refugees from 'Development'    
Migratierecht    
Crimmigration and the Return Directive

LAW / International

Kern van het internationaal publiekrecht    
Recht van de Europese Unie    
Hungarian yearbook of international law and European law | 2014    
Implementing the convention on the rights of the child in lusophone Africa    
Freedom of expression in a pluralistic world order    
The Law of International Organizations    
De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor Nederland    
Desert in a reparative frame    
VN Gehandicaptenverdrag    
Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann    
Recht van de Islam 29    
Europese idealen    
Jurisprudentie en documentatie Internationaal publiekrecht    
Hungarian yearbook of International Law and European Law 2016    
Stability and differentiation in the European Union    
Boom Basics Internationaal recht    
The Kampala convention and its contributions to international law    
Understanding kinship care of children in Africa    
Hungarian Yearbook of International Law and European Law | 2017    
The Right to a Fair Trial in International Criminal Proceedings    
Rethinking Expropriation Law III    
The Roundabouts of European Law and Economics    
The “Private” in Private International Law    
Rechtsvergelijking    
Justice in the modern world    
Contemporary Issues in International Law    
Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme    
Internationaal fiscaal recht (E-BOEK)
Hungarian Yearbook of International and European Law 2018    
Article 6: Right to a Fair Trial
Cross-Border Employment and Social Rights in the EU Road Transport Sector    
Kern van het Europees recht    
Erfrecht in het IPR    
European Integration    
Five Uneasy Pieces    
The European Arrest Warrant and In Absentia Judgements    
Europese Rechtspraak-Algemeen Deel #2    
Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR    
Achter twee ankers    
Hungarian yearbook of international law and European law | 2013    
Europees recht    
Wetgeving internationaal privaatrecht | 2020/2021    
EU Law - Treaties and Legislation / Europees Recht - Verdragen en Wetgeving    
Hungarian Yearbook of International Law 2019    
Ontdek het internationale recht    
Cases and Materials International and European Union Law    
Longer Than Life    
The ELSA Law Review
The International Legal Protection of Environmental Refugees    
North Atlantic Treaty

LAW / Land Use

Werken met de omgevingsvisie
Wording van de Omgevingswet
A Third Emergent Migrant Subject Unrecognized in Law: Refugees from 'Development'
A Third Emergent Migrant Subject Unrecognized in Law: Refugees from 'Development'    

LAW / Natural Resources

Visrechten en verhandelbaarheid in Nederland en Europa    
A Third Emergent Migrant Subject Unrecognized in Law: Refugees from 'Development'
A Third Emergent Migrant Subject Unrecognized in Law: Refugees from 'Development'    

Imprints

T.M.C. Asser Press

UN Declaration on the right to development 1986-2016, ways to promote further progress in practice
Elementair Internationaal Recht 2017/ Elementary International Law 2017 | 2017    
Inleiding humanitair oorlogsrecht    
Een geschenk aan de wereld    
Elementair Internationaal Recht 2019    
De democratische rechtsstaat in de gelaagde rechtsorde    
Elementair Internationaal Recht 2021/Elementary International Law | 2021    
Almost Human    
Can Collective Power Europe Emerge from Putin's War?
A Third Emergent Migrant Subject Unrecognized in Law: Refugees from 'Development'
A Third Emergent Migrant Subject Unrecognized in Law: Refugees from 'Development'    
International Law and the Far Right    
International Law and the Social Question