Werken

Als vreemde ogen dwingen    
Over de grenzen van de discipline    

Reeksen

E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Aanvullend verrijkingsrecht    
Alleen voor de vorm?    
Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag    
Binding van rechters aan elkaars uitspraken in bestuursrechterlijk perspectief
Concurrence in European Private Law    
Contempt of court    
Core concepts in the Dutch civil code    
Credit rating agency liability in Europe    
Criteria voor strafbaarstelling in een nieuwe dynamiek    
Cross-border claims to cultural objects
Cross-border claims to cultural objects
De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht    
De bescherming van immateriële contractuele belangen in het schadevergoedingsrecht    
De ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht; deconstructie van een leerstuk    
De rechten van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao    
De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus    
De relativiteit van wettelijke normen    
De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld    
De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief    
De taal van het bestuursrecht    
De uiterlijke verschijningsvorm in het strafrecht    
Detection, Detention, Deportation    
Discriminatie als strafbeïnvloedende omstandigheid bij strafbare feiten    
Een algemene normtheorie toegepast op open normen in het belastingrecht    
Effectieve rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten    
Effectieve rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten
Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht    
Het woord en de daad    
Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland    
Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen    
Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht    
Liability of football clubs for supporters’ misconduct    
Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij vermoedens van kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders    
Nemo condicit rem suam    
Normering en toezicht in de opsporing    
Onderwijsovereenkomst    
Over de grenzen van de discipline    
Pleegrechten voor kinderen    
Pre-trial detention in the Netherlands: legal principles versus practical reality    
Rechtsrelativering
Strafrecht en publieke opinie
The International Legal Protection of Environmental Refugees    
The Rationale of Publicity in the Law of Corporeal Movables and Claims    
Uitzonderlijke excepties in het strafrecht

Vrije reeks

Als je begrijpt wat ik bedoel    
Als vreemde ogen dwingen    
Bescherming van bezit    
De deelgeschilprocedure    
De invloed van de Europese Unie op het strafrecht    
De publieke handhavingsprocedures van het mededingingsrecht in het licht van de mensenrechten    
Een derde weg ter bevordering van burgerinitiatieven?    
Europese idealen    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Op zoek naar nieuw evenwicht    
Pandrecht    
Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet    
Van pensioencrisis tot pensioen(r)evolutie