Werken

Contourennota    
Het lex certa-beginsel    
Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het afnemen en bewaren van celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de veroordeling    
Parlementaire geschiedenis modernisering wetboek van strafvordering - boek 0    
Parlementaire geschiedenis modernisering wetboek van strafvordering - deel 8    
Strafprocesrecht    
Strafrechtelijk bewijsrecht    
Victa vincit veritas?    

Reeksen

Ars Aequi Cahiers

Hoofdstukken grondrechten    
Hoofdstukken openbare-orderecht    
Inleiding tot het Europees bestuursrecht    
Met kracht van argumenten    
Over recht gesproken    
Perspectieven op recht    
Privaatrecht als opdracht    
Privaatrecht als opdracht    
Seksuele intimidatie - de juridische gids    
Strafrechtelijk bewijsrecht    
Towards a European Civl Code
Van schuldsanering tot schone lei    

Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur

Bestuursprocesrecht
Burgerlijk procesrecht    
Strafprocesrecht    

Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering

Contourennota    
Parlementaire geschiedenis modernisering wetboek van strafvordering - deel 8