Werken

De weg naar het moderne strafvonnis
De weg naar het moderne strafvonnis    
Elementair materieel strafrecht