Werken

De bestraffingssociologie van David W. Garland    
De gekooide mens    
Elektronisch toezicht    
Exit gevangenis?    
Justitie 2020. Straffen: waarom? hoe?; Justice 2020. Punir: pourquoi? Comment?    
Quo vadis?    
Samenleven met overtuigingen    
Zygmunt Bauman    

Reeksen

Criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid

Actoren in de strafrechtspleging    
Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen    
Overvallen in Nederland    
Valse bingo's    
Zelfredzaamheid bij brand    
Zygmunt Bauman    

Panopticon Libri

Exit gevangenis?    

Samenleving, Criminaliteit en Strafrechtspleging

Elektronisch toezicht    
Het beleid van de jeugdmagistraat    
Samenleven met overtuigingen    
The sparking discipline of criminology