Werken

Aanpak van gewelddadige radicalisering    
Blijven we een fatsoenlijk land?    
Criminaliteit tegen bedrijven in Nederland    
Criminaliteit tegen bedrijven in Nederland    
Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg    
Mensbeeld, beeldvorming en mensenrechten    
Sociale media, delictgedrag & communicatie    

Reeksen

Cahiers Politiestudies

Aanpak van gewelddadige radicalisering    
De toekomst van de politie    
Democratische politie    
Eigenrichting    
Ethnic profiling en interne diversiteit bij de politie | 2015-2, nr 35
Groene criminologie en veiligheidszorg | 2016    
Het gezag van de politie    
Jongeren en politie
Policing in Europe    
Politie en gezondheidszorg | 2016/3    
Politie en haar maatschappelijke partners    
Verantwoording en politie    

Pompe-reeks

Bestuursrechtelijke criminologie    
Bestuursrechtelijke victimologie    
Bijzonder strafrecht    
Choice of forum in cooperation against EU financial crime    
Criminaliteit tegen bedrijven in Nederland    
Cross-border evidence gathering    
Daad, dader en deskundige    
De handhaving van discriminatiewetgeving in de politiepraktijk
De kunst van een humaan strafrecht    
De ontnemingsmaatregel toegepast    
De rol van het internationaal strafhof in het voorkomen van internationale misdrijven door middel van tijdige interventie    
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden van ondernemingen    
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden van ondernemingen
Decriminalization of Sex Work    
Disentangling an invisible trade    
Firesetting and firesetters in the Netherlands    
Gezinsinterventies bij Nederlandse en Nederlands Curacaose multi-probleem gezinnen    
Het leefklimaat in justitiĆ«le inrichtingen    
Living on the hyphen    
Maffia, diamanten en Mozart    
Multicultureel politiewerk    
Naar een persoonlijke forensische psychologie en psychiatrie    
Neurorecht: hoop of hersenschim?    
Officieren van justitie in de 21e eeuw    
Overarching views of crime and deviancy    
Relaties van gezag en verantwoordelijkheid    
Shifting responsibilities in criminal justice    
Symbolische en diabolische krachten in het strafrecht    
The Illicit Medicines Trade from Within    
Transnationale rechtshandhaving    
Transparency and Legitimacy in Chinese Criminal Procedure    
Veelzijdige gedachten    
Veelzijdige gedachten    
Zeg maar Henk tegen de chef