Werken

De sociale werking van recht    
Recht van Onderop    
Slimme handhaving    

Reeksen

Ars Aequi libri

De persoon in het recht    
Goederenrecht geschetst    
Het beginsel van de minste pijn    
Hoofdstukken grondrechten    
Jurisprudentie informatiegrondrechten    
Kenmerken van recht    
Law extra
Over recht gesproken    
Recht van Onderop    
Rechtspleging    
Rechtsvinding