Werken

Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit    
De kleuren van de kameleon    
Dwarse vrouwen    
Eigenrichting    
Ethnic profiling en interne diversiteit bij de politie | 2015-2, nr 35
Focus on Honour    
Groene criminologie en veiligheidszorg | 2016    
Je eer of je leven?    
Le tissage de reseaux sociaux    
Mise au point sur l'honneur    
Observaties van de korpsantropoloog    
Schering en inslag    
The colours of the chameleon    
Uitgelezen    
Waarom de criminologie mij dierbaar is    
Weaving social networks    

Reeksen

Cahiers Politiestudies

Aanpak van gewelddadige radicalisering    
De toekomst van de politie    
Democratische politie    
Eigenrichting    
Ethnic profiling en interne diversiteit bij de politie | 2015-2, nr 35
Groene criminologie en veiligheidszorg | 2016    
Het gezag van de politie    
Jongeren en politie
Policing in Europe    
Politie en gezondheidszorg | 2016/3    
Politie en haar maatschappelijke partners    
Verantwoording en politie