Werken

Gedragskundige rapportage in het strafrecht    
Gedragskundige rapportage in het strafrecht    
Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging    
Omzwervingen tussen psychiatrie en recht