Werken

'Wel aardig, nou?'
’t fist van nijntje op z'n brabants    
15 eeuwen Nederlandse taal    
200 jaar Friese landbouwmechanisatie
24 uur in het oude Athene    
24 uur in het Oude Egypte    
24 uur in het oude Rome    
27/01/1945 Auschwitz bevrijd    
3 generaties Werkman    
36x Leeuwarden    
39-45. De Tweede Wereldoorlog    
61 eilanden in de Waddenzee
A Belgian Passage to China (1870-1920)
Aantekeningen uit mijn levensloop    
Aarde en wereld    
Abe    
Aeta en ame Plús    
Akkerflora
Akkie op 'e pleats    
Al Andalus 711-1494
Alle Middeleeuwse kerken in Friesland    
Alle Middeleeuwse kerken in Groningen en Drenthe    
Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak    
Antropologen te velde    
Appelscha
Ariane, het Maanuiltje    
As ik letter grut bin    
Asega, is het dingtijd?
Auke Rauwerda    
Bartele Bûse    
Bastions zonder grenzen    
Batavia 1937-1941    
Beafeart    
bep en pake pluis in 't Bildts    
Bernardus Bucho Aytta van Swichum    
Blommen    
Boer Gerben Feitsma    
Boer Tammens Houzee
bompa en bomma plois int Aantwaarps    
Bonifatius Kloosterpad    
Bonifatius Kloosterpad    
Boommensen
Bouwen aan Leeuwarden    
Brieven over kunst, de stijl, het leven en de dood    
Brugge, een middeleeuwse metropool 850-1550    
Buorkje yn Fryslân    
Buurtaal    
Bzzz in het bos    
Captain van Jong Holland
Coco Chanel    
Communistisch verzet in Friesland 1925-1945    
Contre l'Oubli    
D.F. Malan    
d'r opa en de oma pluis in 't Kirchröads plat    
Daens    
Darwin, Wallace en de anderen    
De aaisiker
De academie van Vriesland    
De ballen van de koopman    
De derde periode    
De drie klokketiers    
De Friese Utopie    
De Fryske Utopy    
De geniale mislukking van de middeleeuwen    
De geschiedenis van koren en pelmolen Windlust, Burum    
De Happytariër
De helende kracht van thee
De historia naturalis    
De historische elfstedentocht    
De Johanneskerk van Weidum    
De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo    
De jonge Piter Jelles    
De Jorwerter dweilstikken    
De juiste boom voor elke tuin
De kakelbonte kameleon    

Personen

Wilhelmine van Aerssen, Erik Aerts, Zena Alkayat, Amanda Back, Ties Ament, Yella Arnouts, Koen Arts, Moscha Aslinidis, Hans Baeté, Warner B. Banga, Benno Barnard, Oetie Basilio, Raoul Bauer, George Beccaloni, Monique Beijer, Barnard Benno, Antoon Berentsen, Susan van den Berg, Henny van den Berg, Guido Vanden Berghe, Karst A. Berkenbosch, Erik Betten, Chris Beuker, Nikolaj Bijleveld, Douwe de Bildt, Jetske Bilker, Begijn Le Bleu, Gosse Blom, Ron Blom, Tineke Blom, Gerard Bodifee, Jantien de Boer, Hans Boer, Ilse Boeren, Peter Boersma, Janet Bolton, Piet Boncquet, Neeltje Bonnema, Laurens Bontes, Alice Booij, Eveline Boone, Jehannes Boorsma, Paul Christiaan Bos, Fokko Bosker, Harrie Bosma, Annalies Bouma, Reyer Boxem, Harke Bremer, Geert Bril, Eric Brinckmann, Benjamin Brinckmann, Pauline Broekema, Jan Brokken, Ulke Brolsma, Paul Broos, Marjan Brouwer, Andrew Brown, Jaap Bruintjes, Dick Bruna, Cees Buisman, Rob Buiter, Henk Buith, Aad van der Burg, Sytse Buwalda, Eric Carle, Jo Claes, Marcel De Cleene, Bruno Comer, Luk Corluy, Joke Corporaal, Nina Cosford, Gerard Cox, Frederic Crahay, Philip Cribb, Eppie Dam, Harold Van Damme, Ludo Van Damme, Abe De Vries, Marjory Degen, Harvey van Diek, Rob van Diessen, Otmar Diez, Koos Dijksterhuis, L. Dijkstra, Lida Dijkstra, Henk Dijkstra, Alfons Dolle, Alexandra van Dongen, Pieter van Dooren, Geartsje Douma, Pia Drent, Martin Drenthen, Jan Dries, Ada Duker, Jan Dumolyn, Tom van Dun, Dorine Duyster, Lida Dykstra, L. Dykstra, Kristin van Eetvelt, Wim van Egmond, Reinder Eisenga, Tjitske Eisenga-de Groot, Debbie van Elden, Els van Elden, Yoeri van Es, Joan van Esveld, Mathieu Zana Etambala, Michel Van der Eycken, Frans Faber, Hein F. Faber, Anne Feddema, Hidde Feenstra, Leendert Ferwerda, Herman Finkers, Jan van Friesland, Ysbrand Galama, P.-J. Gauthier-Stirum, Jean-Pierre Geelen, Ko van Geemert, B. van der Geest, Berber van der Geest, John van Geffen, Lars Gejl, Cor van Gelderen, Henk Gerritsen, Bert Gevaert, Christiaan Gevers, Wilma Giesbers-Müskens, Karel F. Gildemacher, Dirk van Ginkel, Jean-Denis Godet, Frank Joseph Goes, Melle C. Van Der Goot, Laura Govers, P. Grobler, Dick Groenendijk, Hilda Groenesteyn, Elizabeth de Groot, Gjalt de Groot, G. de Groot, Pieter de Groot, Ab Grootjans, Hein van Grouw, Andries de Haan, Jan de Haan, Barend ter Haar, Tom Haartsen, Heleen Haijtema, Tjalling Halbertsma, Chris Halsey, Jan Henk Hamoen, Kristof Haneca, Harald en Thea Hanneman-Deurenberg, Kristien Hansebout, Willem Hansma, Bob Hardus, Hari, Johan Haringsma, Pieter de Hart, Frank von Hebel, Roel van der Heide, Roel T. van der Heide, Frans van der Helm, Jelle van der Helm, Mark Hendriks, Wolfgang Hensel, Martin Hermy, Robbe de Hert, Tsjëbbe Hettinga, Hein Jaap Hilarides, Mark Hilberts, M. Hoekstra, Jarich Hoekstra, Dick Hoekstra, Y. Hoekstra, Sytse ten Hoeve, Roos Holleman, Tjibbe Hooghiemstra, O.C. Hooymeijer, Els ter Horst, Edward Houting, Marlies Huijzer, Kerst Huisman, Anton Huitema, Vincent Hunink, Jan Hutsebaut, Eric Huys, Ida Hylkema, Gido Van Imschoot, Dam Jaarsma, Jacobus, Fred Jagtenberg, André Jansen, Ivo Janssens, Goffe Jensma, Folkert de Jong, Ferdinand de Jong, Oek de Jong, Hein de Jong, Hanneke de Jong, Cees de Jong, Marc de Jong, Alpita de Jong, Yteke de Jong, Jack de Jong, K. de Jong Ozn., Pieter Jonker, Peter Jordens, Wio Joustra, Jan van de Kam, Peter Karstkarel, Annemieke Keizer-Sloff, Keramiekmuseum Princessehof, Jozef Keulartz, H. Kielstra, F. Kielstra, Geertje Kingma, Noël Kingsbury, Lisa Klaassen, Paul Klarenbeek, Elly van der Klauw, Paul Klaver, Grytsje Klijnstra, Johann Hermann Knoop, Marcel Koenders, Jelle Koenen, Jurjen van der Kooi, Douwe Kooistra, Lútsen Kooistra, Kees Kooman, Mark Koopmans, Lindie Koorts, Justin E.A. Kroese, Justin Kroesen, Jaap Krol, Rolf Kühn, Yme Kuiper, Elmar Kuiper, Astrid Kuiper, Tjerk Kunst, Els van der Laan-Meijer, Michel Lafaille, Jan Karel Lameer, Marieke Langhout, Thomas Leerink, Wil Legemaat, Ruurd Jelle van der Leij, Jona Lendering, Rinze Lenstra, Helene Lesger, Viviane Leyman, S. van Lier, Toni Llobet, Christian & Lode Claus, Daniël Lohues, Eelke Lok, Piet Lombaerde, Bert Looper, Dimitri De Maesschalck, Bart Marius, Saskia Martens, Martialis, Paulo Martina, Alessia Masi, Johann Mast, Gerard Mast, Marita Mathijsen-Verkooijen, Johan Mattelaer, Johan J. Mattelaer, Philip Matyszak, Janna van der Meer, Harm van der Meer, Ger Meesters, Melchert Meier zu Schlochtern, Melchert Meijer zu Schlochtern, Henk D. Meijering, Mark Meijrink, John Melis, James Merrell, Johan van Merriënboer, Janneke van der Meulen, Bert Middel, Marijn Molema, Janny van der Molen, Anita van der Molen, Peter Moorman, Huub Mous, M. Mulder, Joost Mulder, Bertus Mulder, Hans Mulder, Kornelis Mulder, Christianne Muusers, Bart Muys, Mennes Nagel, Marion Naudts, Tryntsje Nauta, N. Nia, Bert Nicodem, Han Nijdam, Harry Nijhuis, Nikki Olde Monnikhof, Bouke Oldenhof, Lourens Oldersma, Henk Oly, Miet Ooms, T. Oppewal, Katjuscha Otte, Willemieke Ottens, Olphaert den Otter, Piet Oudolf, Marijke Overpelt, Meritha Paul-van Voorden, Hendrik AE Pedersen, Tjitte Piebenga, Theunis Piersma, Robrecht Pillen, Geartsje Pols, Marty Poorter, Ype Poortinga, Janke Poortinga, Anne Popkema, Anne Tjerk Popkema, Jan Popkema, Annette van der Post, Roelke Posthumus, Evert Jan Prins, Johan Puttemans, Janneke Ransijn, Corien Rattink, RAVON, Gijs van Reeuwijk, Alexander Reeuwijk, Engel Reinhoudt, Albert Reinstra, Patrick Retour, Daniel Rewijk, Marleen Reynders, Arie Ribbers, Maaike de Ridder, Thijs Rinsema, Fernand Rochette, Sieger Rodenhuis, Jan Roelofs, Paul Rood, Sake P. Roodbergen, S.P. Roodbergen, J.K. Rowling, Marnix Rueb, Robert-Jan Rueb, Peter Ruitenberg, Ep de Ruiter, Suzanne Rus, Peter de Ruyter, Donald P. Ryan, Jorieke Savelkouls, Kees van Scherpenzeel, K. Schippers, Peter Schmidt, Annemieke Schors, Elske Schotanus, Anne Schulp, Meindert Seffinga, Guy Shipton, Siebren Siebenga, Doeke Sijens, Iedema Sjoukje, Roy Slaterus, Jan Sleumer, Jan Slofstra, Bert van Slooten, Jacob van Sluis, Stefien Smeding, Hans Smelik, Noëlle Smit, Ruben Smit, Vanessa Smith, Hans Smits, Albertina Soepboer, Hylke Speerstra, Bonne Speerstra, Berber Spliethoff, Balys Sruoga, Han Steenbruggen, Johan Steendam, Frans Steenmeijer, Tineke Steenmeijer, Regnerus Steensma, R. Steensma, Jacob Stelwagen, Steven Sterk, Martin Stevens, Aletta Stevens, Stichting Jabikspaad Fryslân, Theodor Storm, Marlies Stoter, Jef Stroo, Dorothee Sturkenboom, Jan Willem Stutje, Jos Swanenberg, Jos Swarenberg, Jan Tabak, Wim Tavernier, Johan R. Ter Molen, Johan Termote, Caroline Terryn, K. Theunissen, Jos Thie, Frans Thuijs, Naomi Tieman, Jeannette Tigchelaar, Henk Tiggelaar, Wouter van der Tol, M. Tolman, Heilien Tonckens, Mathieu Torck, Nico Torrenga, Tricia Guild, Hylke Tromp, Cor Trompetter, Nupur Tron, Martin Tulp, Tinus Udding, Mieke Unterhorst, Nicoline van der Sijs, Mieke Vandromme, Ann Vansteenkiste, Herman van Veen, Henk Th. van Veen, Johan Veenstra, Jaap Veenstra, Gert-Jan Veenstra, Arie van der Veer, Akky van der Veer, a. van der Veer, Rink van der Velde, M. Velter, Max Velthuijs, John Verbeek, Mich Verbelen, Frans-Jos Verdoodt, Jorun Verheyden, Peter Verlinden, Ingelies Vermeulen, Theo Vermeulen, Greet Verschatse, Marc Verschooris, Dieter Viaene, Robert Visser, Jelle de Visser, Elisa Vivant, Luc De Vos, René de Vos, Olaf Vos, Robert Voskuil, Oebele Vries, Pieter Anko de Vries, Dorien de Vries, O. Vries, Helen de Vries, Sietse de Vries, Gerben E. de Vries, Hans Vrijer, Hinne Wagenaar, Dave Warnier, Jan Weening, Conny Weide, Joost Welten, Sylvia Wenmackers, Y. Wenning, Jeroen Wielaert, Harry Wijnandts, Ton van de Wijngaard, B. Wijnstra, Arco Willeboordse, Marleen Willebrands, Evert Wilstra, Dick Wortel, Siem van der Woude, Eddy Wymenga, Baukje Zijlstra, Jan van Zijverden, Rindert van Zinderen Bakker, Wiebe E. Zoethout, Jos Zwarts, Gerrit Jan Zwier, Gert Jan Zwier