Werken

27/01/1945
3 generaties Werkman    
36x Leeuwarden    
39-45. De Tweede Wereldoorlog
ABE
Al Andalus 711-1494
Alle Middeleeuwse kerken in Friesland    
Alle Middeleeuwse kerken in Groningen en Drenthe    
Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak    
Antropologen te velde    
Ariane, het Maanuiltje
Asega, is het dingtijd?
Auke Rauwerda    
Batavia 1937-1942
Beafeart    
bep en pake pluis in 't Bildts    
Bernardus Bucho Aytta van Swichum    
Blommen    
Boer Gerben Feitsma    
bompa en bomma plois int Aantwaarps    
Bonifatius Kloosterpad
Bonifatius Kloosterpad
Brieven over kunst, de stijl, het leven en de dood    
Brugge, een middeleeuwse metropool 850-1550
Buorkje yn Fryslân    
Captain van Jong Holland
Communistisch verzet in Friesland 1925-1945    
D.F. Malan
d'r opa en de oma pluis in 't Kirchröads plat    
Darwin, Wallace en de anderen
De aaisiker
De academie van Vriesland    
De ballen van de koopman    
De derde periode    
De drie klokketiers    
De geschiedenis van koren en pelmolen Windlust, Burum    
De Happytariër
De historia naturalis
De historische elfstedentocht    
De Johanneskerk van Weidum    
De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo    
De jonge Piter Jelles    
De Jorwerter dweilstikken    
De kakelbonte kameleon    
De kâlde krústocht    
De kleine gids voor de niet-bestaande vogels van Europa    
De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu    
De midden en de beide einen    
De nazi’s te slim af zijn    
De Nederlandse taal
De Nicolaaskerk van Nijland    
De nieuwe gids voor de niet-bestaande vogels van Europa    
De nije seemearmin    
De Nova Scotia staazje    
De onschuld voorbij
De otter    
De protestantse pastorie in Noord-Nederland    
De seemearmin    
De skrieze maaitiid    
De Stormruiter    
De Stormruiter    
De taal van recht en vrijheid    
De treastfugel    
De trekker fan Troje    
De trettjinde asega    
De trije klokketiers fan Koartsweagen
De vergeten prinsessen van Thorn (1700-1794)
De vrije wil
De Wadden
Denk niet dat ik slecht ben / Don’t think that I’m bad
Dieren in ons midden
Doarp oan see
Doopsgezinden in Friesland    
Duivelsdag op Groenland    
Een psychoanalytische studie van poëzie    

Reeksen

Estrikken

Personen

Yella Arnouts, Hans Baeté, Warner B. Banga, Benno Barnard, Oetie Basilio, Raoul Bauer, Monique Beijer, Barnard Benno, Susan van den Berg, Henny van den Berg, Erik Betten, Chris Beuker, Nikolaj Bijleveld, Douwe de Bildt, Jetske Bilker, Gosse Blom, Gerard Bodifee, Peter Boersma, Piet Boncquet, Neeltje Bonnema, Laurens Bontes, Alice Booij, Eveline Boone, Paul Christiaan Bos, Fokko Bosker, Harrie Bosma, Reyer Boxem, Harke Bremer, Geert Bril, Jan Brokken, Ulke Brolsma, Marjan Brouwer, Andrew Brown, Dick Bruna, Cees Buisman, Rob Buiter, Sytse Buwalda, Eric Carle, Christian Claus, Lode Claus, Marcel de Cleene, Luk Corluy, Joke Corporaal, Gerard Cox, Frederic Crahay, Eppie Dam, Marjory Degen, Rob van Diessen, Koos Dijksterhuis, L. Dijkstra, Alfons Dolle, Geartsje Douma, Pia Drent, Jan Dries, Ada Duker, Jan Dumolyn, Tom van Dun, Dorine Duyster, Lida Dykstra, L. Dykstra, Kristin van Eetvelt, Wim van Egmond, Reinder Eisenga, Tjitske Eisenga-de Groot, Yoeri van Es, Joan van Esveld, Zana Mathieu Etambala, Frans Faber, Hein F. Faber, Anne Feddema, Hidde Feenstra, Leendert Ferwerda, Herman Finkers, Jan van Friesland, Ysbrand Galama, P.-J. Gauthier-Stirum, Ko van Geemert, B. van der Geest, John van Geffen, Lars Gejl, Wilma Giesbers-Müskens, Karel F. Gildemacher, Frank Goes, Laura Govers, P. Grobler, Dick Groenendijk, Hilda Groenesteyn, Elizabeth de Groot, Gjalt de Groot, G. de Groot, Pieter de Groot, Ab Grootjans, Andries de Haan, Jan de Haan, Tom Haartsen, Heleen Haijtema, Harald en Thea Hanneman-Deurenberg, Kristien Hansebout, Willem Hansma, Bob Hardus, Mata Hari, Johan Haringsma, Roel van der Heide, Roel T. van der Heide, Frans van der Helm, Jelle van der Helm, Mark Hendriks, Wolfgang Hensel, Robbe de Hert, Tsjêbbe Hettinga, Hein Jaap Hilarides, Mark Hilberts, M. Hoekstra, Ytje Hoekstra, Jarich Hoekstra, Sytse ten Hoeve, Tjibbe Hooghiemstra, O.C. Hooymeijer, Edward Houting, Kerst Huisman, Ida Hylkema, Guido van Imschoot, Dam Jaarsma, Fred Jagtenberg, Andre Jansen, Goffe Jensma, Folkert de Jong, Ferdinand de Jong, Oek de Jong, Hein de Jong, Hanneke de Jong, Cees de Jong, Marc de Jong, K. de Jong Ozn., Pieter Jonker, Wio Joustra, Jan van de Kam, Peter Karstkarel, Annemieke Keizer-Sloff, Keramiekmuseum Princessehof, Jozef Keulartz, H. Kielstra, F. Kielstra, Geertje Kingma, Lisa Klaassen, Paul Klarenbeek, Elly van der Klauw, Paul Klaver, Grytsje Klijnstra, Johann Hermann Knoop, Jelle Koenen, Jurjen van der Kooi, Douwe Kooistra, Lútsen Kooistra, Kees Kooman, Mark Koopmans, Lindie Koorts, Justin Kroese, Justin Kroesen, Jaap Krol, Elmar Kuiper, Astrid Kuiper, Els van der Laan-Meijer, Michel Lafaille, Jan Karel Lameer, Marieke Langhout, Thomas Leerink, Ruurd Jelle van der Leij, S. van Lier, Toni Llobet, Daniël Lohues, Eelke Lok, Bert Looper, Saskia Martens, Paulo Martina, Alessia Masi, Johann Mast, Marita Mathijsen-Verkooijen, Janna van der Meer, Harm van der Meer, Ger Meesters, Melchert Meier zu Schlochtern, Melchert Meijer zu Schlochtern, Henk D. Meijering, John Melis, Johan van Merriënboer, Janneke van der Meulen, Marijn Molema, Janny van der Molen, Johan R. ter Molen, Peter Moorman, M. Mulder, Bertus Mulder, Hans Mulder, Bart Muys, Mennes Nagel, Tryntsje Nauta, N. Nia, Bert Nicodem, Han Nijdam, Harry Nijhuis, Nikki Olde Monnikhof, Bouke Oldenhof, Lourens Oldersma, T. Oppewal, Katjuscha Otte, Willemieke Ottens, Meritha Paul-van Voorden, Tjitte Piebenga, Theunis Piersma, Marty Poorter, Ype Poortinga, Janke Poortinga, Anne Popkema, Anne Tjerk Popkema, Jan Popkema, Annette van der Post, Roelke Posthumus, Johan Puttemans, Janneke Ransijn, Corien Rattink, Gijs van Reeuwijk, Alexander Reeuwijk, Engel Reinhoudt, Albert Reinstra, Daniel Rewijk, Arie Ribbers, Thijs Rinsema, Sieger Rodenhuis, Jan Roelofs, Paul Rood, Sake P. Roodbergen, S.P. Roodbergen, J.K. Rowling, Marnix Rueb, Robert-Jan Rueb, Peter Ruitenberg, Suzanne Rus, Peter de Ruyter, Jorieke Savelkouls, Kees van Scherpenzeel, K. Schippers, Annemieke Schors, Elske Schotanus, Meindert Seffinga, Guy Shipton, Siebren Siebenga, Iedema Sjoukje, Roy Slaterus, Jan Sleumer, Bert van Slooten, Jacob van Sluis, Noëlle Smit, Ruben Smit, Hans Smits, Albertina Soepboer, Hylke Speerstra, Bonne Speerstra, Han Steenbruggen, Johan Steendam, Frans Steenmeijer, Tineke Steenmeijer, Regnerus Steensma, R. Steensma, Jacob Stelwagen, Steven Sterk, Aletta Stevens, Stichting Jabikspaad Fryslân, Theodor Storm, Marlies Stoter, Jef Stroo, Dorothee Sturkenboom, Jan Willem Stutje, Jos Swanenberg, Jos Swarenberg, Jan Tabak, K. Theunissen, Jos Thie, Jeannette Tigchelaar, Henk Tiggelaar, Marije Tolman, Nico Torrenga, Hylke Tromp, Cor Trompetter, Nupur Tron, Martin Tulp, Tinus Udding, Mieke Unterhorst, Nicoline van der Sijs, Herman van Veen, Henk Th. van Veen, Johan Veenstra, Jaap Veenstra, Gert-Jan Veenstra, Arie van der Veer, Akky van der Veer, a. van der Veer, Rink van der Velde, Miriam Velter, Max Velthuijs, Jorun Verheyden, Ingelies Vermeulen, Greet Verschatse, Robert Visser, Jelle de Visser, Elisa Vivant, Luc De Vos, René de Vos, Olaf Vos, Robert Voskuil, Oebele Vries, Abe de Vries, Pieter Anko de Vries, Dorien de Vries, O. Vries, Helen de Vries, Sietse de Vries, Gerben E. de Vries, Hans Vrijer, Hinne Wagenaar, Dave Warnier, Jan Weening, Conny Weide, Joost Welten, Sylvia Wenmackers, Y. Wenning, Jeroen Wielaert, Harry Wijnandts, Ton van de Wijngaard, B. Wijnstra, Evert Wilstra, Dick Wortel, Siem van der Woude, Baukje Zijlstra, Jan van Zijverden, Jos Zwarts, Gerrit Jan Zwier, Gert Jan Zwier