Werken

De Johanneskerk van Weidum    
Een Friese pastorie in oorlogstijd