Werken

23 punt nul    
419 x Friesland
Altijd Wad    
Ameland ... ander land    
Architect Egbert Reitsma    
As ik nou moar eerst wat verdain    
Beatrix in Fryslân    
Beatrix in Groningen en Drenthe    
Bedoarne hannel    
Bie pad en weg    
Bij Groningers aan tafel    
Boerenwerk    
Bokwerd totaal    
Bomen van kristal    
Bulldozers en bloednoazen    
Butenman en Butenfrou    
Cees Cupido vertelt    
Dag, mijn lieve moeder    
Das aandere kovvie    
De aventoeren fan Edze Ballontjse    
De Belgenreed    
De Belvedere    
De boer, hij investeerde voort    
De Fjildferhalen    
De gebouwde erfenis van twee Fries-Groningse architecten    
De geschiedenis van Gremi    
De kinderen van de NSB
De kreftproef    
De leste Hikke    
De leste truk    
De Marne in beweging
De oarloch fan Durk van der Ploeg
De oarloch fan Rink van der Velde    
De oorlog van mijn vader    
De Turkse connectie
De Uilen Tuin    
De wandelaar is een weeskind van de romantiek    
De Wonsstelling    
Dertien dagen om een spetterend feest te organiseren    
Dodelijk doek    
Dominys, dwersbongels en oare dogenieten    
Dorp achter tralies    
Drenthe    
Dwaalgif    
Dwangarbeider tussen twee fronten    
Een Friese pastorie in oorlogstijd    
Elfstedentocht 1963    
Emo's reis    
Er viel genoeg te beleven    
Erf aan de A    
Fallend ljocht    
Fan glês it brekken    
Fedde Schurer ( 1898-1968)    
Foarby it Boarkumer fjoer    
Fol tuch de mist yn?    
Frysk Wurdboek    
Frysk Wurdboek    
Gais    
Geart Jabiks 1886-1954    
Gevangen in het veen    
Granaatjes met een gouden slot    
Groningen 1948-1968    
Groningen te voet    
Groninger Borgen    
Guozzeflecht    
Haard joagen    
Hein en syn hin
Het dorp van mien onbezorgde jeugd    
Het huis van de dakloze    
Het Jabikspaad    
Het koepelmysterie    
Het Stoeltje    
Het uilen dagboek    
Historie in steen    
Hoe schrijf ik een bestseller?    

Personen

P. Albers, Greet Andringa, Victor Arnolds, Antje van den Berg, Monica Boekholt, D.E.H. de Boer, Jan de Boer, Jannie Boerema, Bauke Boersma, Hidde Boersma, Piter Boersma, Piet Boonstra, Paul Christiaan Bos, Fokko Bosker, F. Bosker, Jan Bouwman, Yvonne Brill, Floris Abraham Brown, Gitte Brugman, Harry Cock, Eppie Dam, Geraldine Damstra, Abe De Vries, Ida van Dessel, Loes Dijk, Inge Dijkinga, Douwe Elias, Harry Ellens, Bertus Fennema, Pieter Folmer, Bas van Gelder, Melle van der Goot, Rients Gratama, Kees Haak, Binne de Haan, Andries de Haan, A. de Haan, Willem Hansma, Frank von Hebel, Carla van der Heijde, Michael Hermse, Dick van den Heuvel, Jan Hoiting, Titia Hoogeveen, André Horjus, Norma van der Horst, Edward Houting, E. Houting, Huber, Tineke Huizing, Zwaantje Huizinga, Roelof IJbema, Marc Jacobs, Ferdinand de Jong, Steven de Jong, Hanneke de Jong, Johannes Doedes de Jong, Elske Kampen, Peter Karstkarel, Klaske Karstkarel, Nanka Karstkarel, Douwe Keizer, Dolph Kessler, Marieke Kijk in de Vegte, Jan Kleefstra, Marga Kool, Wilma Koole, Lukas Koops, Maarten Krijgsman, Teo Krijgsman, Jolanda de Kruyf, Rik Kuiper, Jan Kuiper, Christiaan Kuitwaard, Kornelis ter Laan, Stip ter Laan, Heather Lane, W. Legemaat, Johanneke Liemburg, J. Lolkama, Bas Luinge, Aly van der Mark, Guido van Mierlo, Marijn Molema, Tryntsje Nauta, Harrie Niehof, Francis Nienhuis, Arsene van Nierop, Martin Nieuwland, Niek van der Oord, Kirsten Otten, Mirjam Pfizenmayer, Roelof Pinxterhuis, Leendert Plaisier, L. Plasier, Durk van der Ploeg, B. van der Ploeg, Kees van der Ploeg, D. van der Ploeg, Coby Poelman-Duisterwinkel, Willem Pol, Elisabeth Post, R. Posthumus, Jan Postma, Yke Reeder, Klaas Roelof de Poel, Barbara de Ruiter, Sipke de Schiffart, Willem Schoorstra, Fenno L. Schoustra, Klaas Schuurman, Piet Stavast, Klaas Swaak, Taalburo Popkema, D.A. Tamminga, Koos Tiemersma, Roelof Tienkamp, H. Tonckens, Jacob Topper, Hylke Tromp, Bert Uil, Rink van der Velde, Willem Verf, W. Verf, Jan Visser, W. Visser, Fonger de Vlas, Hille Vlasman, Geesje Vos, Marike Vreeker, Wim de Vries, Hans Vrijer, Jant van der Weg, Jan van Well, Jeannette Westra, Bram Wiekens, Rudolf Wielinga, Jan Wind, Dick Witte, Ale van Zandbergen, J.W. Zantema, Auke Zeldenrust, A. Zeldenrust, Gerrit Jan Zwier, Wiger Zylstra