Werken

Boerenwerk    
Bulldozers en bloednoazen    
Erfskip & krisis | 2    
Friesland; Fryslan    
Het verhaal van het Fries museum    
Hoe’t God ferdwûn út Jorwert    
Inferno    
Ravensulver / Ravenzilver
Sammele wurk (2 delen)    

Reeksen

Cahier

Architectuurkwaliteit en opdrachtgeverschap    
Differentiëren
Duurzaam ruimtegebruik | 3    
Gezien met eigen ogen    
Het atelier van Carel Willink    
Het verhaal van het Fries museum    
Wij Willem