Werken

Akkervogels    
De spreeuw    
De zwarte specht    
Een Groenlander in Afrika    
Eilandgevoel    
Handboek voor natuurwandelingen    

Reeksen

De Vogelserie

De bergeend    
De fuut
De gierzwaluw    
De goudvink    
De grutto    
De huismus    
De kauw    
De kievit    
De koekoek    
De merel    
De raaf    
De rotgans    
De slechtvalk    
De spreeuw    
De tapuit    
De Turkse tortel    
De zeearend    
De zilvermeeuw    
De zwarte specht    
Koekoek    
Meerkoet    
Mijn roofvogels