Werken

De Friese Elfkerkentocht    
De Groninger Cultuurschat    
De protestantse pastorie in Noord-Nederland    
Henk Helmantel
Museum Helmantel    
Noord & Zuid (ENGELSTALIG)
North & South.
Ode aan de oude Groninger kerken
Religie in hedendaags Nederland    
Soviet Spheres