Werken

11 x 11 - Dwarsgezichten op de Friese elfsteden    
A slow food guide to Friesland    
Bierbrouwen in Dokkum    
Boeken en bern ferskaat yn berneliteratuer    
Bouwstijlen in Dokkum    
Dat beloof ik    
De Fries | Op syk nei de Fryske identiteit    
De Fries die in de toekomst sprong    
De Friese Elfkerkentocht    
De hoedjes van Mata Hari    
De kerkgeschiedenis van Dearsum van 1580 tot heden    
De Ljip
De mannen van de Overval    
De Melanchool    
De strijd van Grutte Pier    
De takomst fan de frisistyk    
DE TAKOMST FAN DE FRISISTYK - Tradysje en fernijing
Deiflinters en libellen    
Derdewereldhonden    
Dichter bij Siep
Dreaun fan ierde’ dream    
Eachwiid
Een Friesche eetgeschiedenis    
Een meelijwekkend volk    
Een revolutionaire Kerk    
Ferbûn en sjoen    
Foodtocht door Friesland    
Friesland, het kleinste land op aarde
Fyn en grou    
Gevelstenen in Dokkum    
Greiden en Leith Walk    
Heit van ùs mem    
Het Baarsma-imperium    
Het Bildt is geen eiland    
Het boek van de Ee    
Het dagboek van de Amelandse walvisvaarder Hidde Dirks Kat    
Het landschap van de Friese klei    
Het meisje met de rode paraplu    
Het volk van Abdelkrim    
Het wad te voet    
In de melk brokkelen    
It deistich bestean by âlds | II    
Jim mutte komme, ut waait!    
Jong grut    
Ju(c)kema-Siderius. De families, het goed en het fon
Kerken in Noordoost-Friesland    
Kevers    
Kieviten en plevieren en ljippen en wilsters
Kleine kerkstraat Leeuwarden    
Kostelijke koopwaar    
Kurvend oer de kromten.    
Ljip en aai yn hert en holle    
Lviv    
Lytse bal, grut spul    
Lytse Daan, de wraldkampioen    
Making the tailcoats fit    
Martenastate. Proeftuin van het paradijs?    
Melis van der Sluis    
Must es kieke    
Nachtflinters
Nije bloei    
Onbedoeld    
Oostergo
Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875    
Pake syn wein    
Piet de Vries, een beeldhouwend architect    
Poddestuollen    
Poolkoorts / Arctic Fever    
Rowena    
Seehavens en havensteden    
Selected Poems    
Sjoerd Andringa    
Slagboom tussen dood en leven    
Soviet Spheres    
The wave, crossing the Atlantic    

Personen

T. Aartsen, Willem Abma, Lawrence Alma-Tadama, Jelle Arjaans, Warner B. Banga, Erik Betten, Quentin Blake, Sietske de Boer, Douwe de Boer, Jack de Boer, Boudewijn Boer, Willem de Boer, Auke Boer de, Tijs van den Boomen, Jaap van der Boon, Richard Bos, Rolf Bremmer, Pieter Breuker, Philippus Breuker, Gitte Brugman, Evert Jan ter Burg, Albert Buursma, Roald Dahl, Eppie Dam, Nanny De Vries-Douma, Simon Deinum, Lida Dijkstra, Niek Donker, Michiel Driebergen, Peter Du Gardijn, Lida Dykstra, Anne Dykstra, Pavlos Emmanouilidis, B.C. Epker, Anne Feddema, Lolke Folkertsma, Pieter de Groot, Piet de Haan, Gosse Haga, Heleen Haijtema, Rein Halbersma, Marie-Anne de Harder, Allaard Hidding, Margot van Hoef, Dave Hogg, Derk Jansen, Riemer Janssen, Jaap de Jong, Marcel van Kammen, Tjitte Kamminga, Hidde Dirks Kat, Alphons Katan, Dolph Kessler, Johanna Kessler, Jan Kleefstra, Grytsje Klijnstra, Jan Ritskes Kloosterman, G. Kloosterman, Fedde Knol, Hans Koppen, Justin Kroesen, Kees Kuiken, Cornelis Jan Kuiken, Elma Kuiper, Otto Kuipers, Christiaan Kuitwaard, Baukje Lenting-Kuipers, Anne van Lieshout, Alex van der Linden, Andre Looijenga, Carl Lücker, Sido Martens, Ruud Meij, Andrea Möller, Huub Mous, H. Mous, Beb Mulder, Imke Müller-Hellmann, Tryntsje Nauta, Anita van Os, Anthony Paul, Alf Poell, Eveline Poll, Anne Popkema, Anne Tjerk Popkema, Henk Popma, Jantsje Post, Obe Postma, Henk Postma, Piet Prins, Janssen Riemer, Alex Riemersma, Sake P. Roodbergen, Alexander Russchen, Kees van Ruyven, Grytsje Schaafsma, Roelof van der Schans, Jan Schotanus, Siebe van Sijen, Bouke Slofstra, Ruth van der Sluis, Ytsje Steen, Natascha Stenvert, Rienk Terpstra, Jabik Veenbaas, Redbad Veenbaas, M. Veldstra, Jakob T. Vellenga, Harry J. Vellenga, Harry Vellenga, Rob Verbeek, Nico de Villiers, W. Visscher, Joukje Visser-Popma, Oebele Vries, Wietske de Vries, Hessel de Walle, Asing Walthaus, Jant van der Weg, Marcel Westra, Piter Wilkens, Leafa Wilson, Pieter Winsemius, Henk Wolf, Marieke Zwart