A slow food guide to Friesland    
De Fries die in de toekomst sprong    
De Friese Elfkerkentocht    
De hoedjes van Mata Hari    
De kerkgeschiedenis van Dearsum van 1580 tot heden    
De Ljip
Dreaun fan ierde’ dream    
Een Friesche eetgeschiedenis    
Een meelijwekkend volk    
Ferbûn en sjoen    
Foodtocht door Friesland    
Heit van ùs mem    
Het dagboek van de Amelandse walvisvaarder Hidde Dirks Kat    
Het landschap van de Friese klei    
Het wad te voet    
Ju(c)kema-Siderius. De families, het goed en het fon
Kurvend oer de kromten.    
Martenastate. Proeftuin van het paradijs?    
Must es kieke    
Pake syn wein    
Piet de Vries, een beeldhouwend architect    
Poddestuollen    
Rowena    
Selected Poems    
Soviet Spheres    
Traces & tracés    
Verborgen zee-aanzichten    
Verdwenen in Duitsland    
We Love Books    
Wenje yn in skilderij    
Wonen in een schilderij