Werken

11 x 11 - Dwarsgezichten op de Friese elfsteden    
De kerkgeschiedenis van Dearsum van 1580 tot heden    
Jip en Janneke    
Wa kin skiede fan in freon