3 generaties Werkman    
Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak    
Bernardus Bucho Aytta van Swichum    
Blommen    
Boer Gerben Feitsma    
Buorkje yn Fryslân    
Captain van Jong Holland
d'r opa en de oma pluis in 't Kirchröads plat    
De aaisiker
De academie van Vriesland    
De drie klokketiers    
De geschiedenis van koren en pelmolen Windlust, Burum    
De historische elfstedentocht    
De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo    
De jonge Piter Jelles    
De kâlde krústocht    
De midden en de beide einen    
De otter    
De seemearmin    
De skrieze maaitiid    
De trije klokketiers fan Koartsweagen
Denk niet dat ik slecht ben / Don’t think that I’m bad
Een vrije geest tot zwijgen gebracht    
Fan ’t iene yn ’t oare    
Ferhaleboek    
Fisk atlas Fryslân    
Fogelsanghstate    
Friese kerken    
Friese liefde    
Geen honinck soet sonder bitter gal
Gek op Trek    
Granytglimkes    
Harm van der Meer fertelt    
Het Friese paard    
Het skûtsjesilen    
Humanity is not a plague    
Ik hoorde het Jodinnetje snikken    
Ik wil geen broertje!    
It each fan Eelke    
It wrede paradys It ferfolch    
Joods leven in Friesland    
Koproer    
Laet doch niemant dese brief leesen    
Land van geluk en razende onvrede
Leffert    
Lokvogels    
Lytse Pluis    
Martinikerk te Bolsward en hun Europese context    
Mearkes fan Grimm    
Mearkes út 'e Wâlden    

Personen

Warner B. Banga, Oetie Basilio, Monique Beijer, Henny van den Berg, Erik Betten, Gosse Blom, Peter Boersma, Alice Booij, Harrie Bosma, Harke Bremer, Marjan Brouwer, Dick Bruna, Cees Buisman, Gerard Cox, Eppie Dam, Alfons Dolle, Tom van Dun, Dorine Duyster, Lida Dykstra, Joan van Esveld, Herman Finkers, Ysbrand Galama, P.-J. Gauthier-Stirum, B. van der Geest, John van Geffen, Hilda Groenesteyn, Elizabeth de Groot, Gjalt de Groot, G. de Groot, Harald en Thea Hanneman-Deurenberg, Mata Hari, Roel T. van der Heide, Wolfgang Hensel, M. Hoekstra, Ytje Hoekstra, Jarich Hoekstra, Kerst Huisman, Ida Hylkema, Dam Jaarsma, Folkert de Jong, Annemieke Keizer-Sloff, H. Kielstra, F. Kielstra, Geertje Kingma, Lisa Klaassen, Paul Klarenbeek, Grytsje Klijnstra, Jelle Koenen, Mark Koopmans, Justin Kroese, Elmar Kuiper, Els van der Laan-Meijer, Thomas Leerink, S. van Lier, Eelke Lok, Paulo Martina, Marita Mathijsen-Verkooijen, Janna van der Meer, Harm van der Meer, John Melis, Janny van der Molen, Bertus Mulder, Tryntsje Nauta, Bert Nicodem, Harry Nijhuis, Nikki Olde Monnikhof, Lourens Oldersma, Willemieke Ottens, Anne Tjerk Popkema, Gijs van Reeuwijk, Daniel Rewijk, Sieger Rodenhuis, Paul Rood, Sake P. Roodbergen, Marnix Rueb, Robert-Jan Rueb, Peter Ruitenberg, Suzanne Rus, Jorieke Savelkouls, Kees van Scherpenzeel, Elske Schotanus, Meindert Seffinga, Guy Shipton, Siebren Siebenga, Jan Sleumer, Jacob van Sluis, Noëlle Smit, Albertina Soepboer, Hylke Speerstra, Johan Steendam, Frans Steenmeijer, Tineke Steenmeijer, Regnerus Steensma, R. Steensma, Jacob Stelwagen, Steven Sterk, Marlies Stoter, Jos Swanenberg, Jos Swarenberg, Jan Tabak, Jeannette Tigchelaar, Martin Tulp, Tinus Udding, Herman van Veen, Miriam Velter, Elisa Vivant, Oebele Vries, Y. Wenning, Harry Wijnandts, B. Wijnstra, Siem van der Woude, Jan van Zijverden, Gerrit Jan Zwier