Werken

Aan Simplicianus    
Als korrels tussen kaf    
Augustinus    
Belijdenissen    
Belijdenissen    
Bidden met je handen
Brood om van te leven    
De Bijbel als spiegel    
De goede geur van Christus: preken over heiligen    
De orde    
De stad van God    
De strijd van een christen    
De weg komt naar u toe    
Debatten over God en wereld    
Geef mij te drinken    
Geloof is het begin    
God zoeken met de zinnen?    
Goed onderwijs    
Goed onderwijs    
Handboek Latijn    
Het huis op de rots    
Huis van barmhartigheid    
In antwoord op uw vragen    
Ketters en scheurmakers
Leven in hoop    
Liegen en leugens    
Onze wereld in wording    
Psalm tegen de donatisten    
Schatkamer van het geloof    
Stratenmakers en brugwachters    
U bent niet ver    
Van aangezicht tot aangezicht    
Vier anti-pelagiaanse geschriften    
Vier evangelisten, een evangelie    
Wat kunnen wij voor de doden doen?    
Wat kunnen wij voor de doden doen?
Wijsheid van leerlingen    

Reeksen

Augustinus uitgaven

Belijdenissen    
Bidden met je handen
Brood om van te leven    
Huis van barmhartigheid    
Wat kunnen wij voor de doden doen?

Aurelius Augustinus-reeks

Stratenmakers en brugwachters    

Een stil moment

Anselm GrĂ¼n    
Augustinus    
Benedictus van Nursia    
Blaise Pascal    
Bonhoeffer    
Franciscus van Assisi    
Griekse filosofen    
Joodse wijsheid    
Kierkegaard    
Liefde & vriendschap    
Romantische dichters    
Rust & stilte    
Thomas a Kempis    
Troost & moed    

Marginaliareeks

Belijdenis van een filosoof    
Brief over tolerantie    
De leek over de geest    
De orde    
Oog voor het ene    
Stofjes in het zonlicht    
Zelfbewustzijn, begeerte en de ander    

Viator reeks

Aan Simplicianus    
De natuurlijke geschiedenis van de religie    
Journaal van mijn reis in het jaar 1769    
Oedipus heerst