dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Debatten over God en wereld
ISBN
9789463400305

verschijningsdatum
18/01/2017

Personen

Aurelius Augustinus

Aan Simplicianus    
Als korrels tussen kaf    
Augustinus    
Augustinus, De laatste visvangst    
Belijdenissen    
Belijdenissen    
Bidden met je handen    
Brood om van te leven    
De Bijbel als spiegel    
De civitate Dei
De goede geur van Christus: preken over heiligen    
De orde    
De stad van God    
De strijd van een christen    
Debatten over God en wereld
Debatten over God en wereld    
Geloof is het begin    
God zoeken met de zinnen?    
Goed onderwijs    
Goed onderwijs    
Handboek Latijn    
Het huis op de rots    
Huis van barmhartigheid    
In antwoord op uw vragen    
Ketters en scheurmakers
Leven in hoop    
Liegen en leugens    
Onze wereld in wording    
Over de psalmen    
Psalm tegen de donatisten    
Schatkamer van het geloof    
Schrijf me en ik stuur je antwoord    
Stratenmakers en brugwachters    
U bent niet ver    
Van aangezicht tot aangezicht    
Vier anti-pelagiaanse geschriften    
Vier evangelisten, een evangelie    
Wat kunnen wij voor de doden doen?    

Roald Dijkstra

Debatten over God en wereld
Debatten over God en wereld    
Humor    
Majesteit!    
Petrus in Rome    

Vincent Hunink

Als een lam    
Annalen    
Antonius    
Apologie    
Aquaducten van Rome
Augustinus en het onderwijs    
Bederf van binnenuit    
Bedolven door de Vesuvius    
Bidden met je handen    
Campania Felix    
Cicero    
Cyprianus: Bidden in een boze wereld    
De Bijbel als spiegel    
De goede dood    
De gouden ezel    
De kunst van het oud worden    
De lengte van het leven    
De regel van Augustinus    
De rozentuin    
De Vesuvius in vlammen    
De waanzin van rome    
Debatten over God en wereld
Debatten over God en wereld    
Donkere wolken boven Rome    
Evenveel van jou als van mezelf    
Feest in het oude Rome    
God liefhebben    
Goed boeren    
Goed onderwijs    
Goed onderwijs    
Graan van God    
Handboek Latijn    
Hesiodos, Alle goden!
Het diner van Trimalchio    
Het leven in Rome    
Het leven van Agricola    
Het schandelijke leven van Heliogabalus
Het verhaal van Apollonius    
Het visioen van Constantijn    
Het volk aan zet    
Het ware geluk    
Het woord is een machtig heerser    
Historiën    
Ibis    
In de spits – Onbekend onbemind – Publieke stemmen
In een Romeins klaslokaal    
In het land van de bijbel    
In moerassen en donkere wouden    
Innerlijke rust    
Ketters en scheurmakers
Korte geschiedenis van Rome    
Leren sterven    
Levenskunst    
Liegen en leugens    
Majesteit!    
Met zachte hand    
Met zicht op het einde    
Mijn landhuizen    
Mijn lieve Calpurnia    
Mijn wapenfeiten    
Ondenkbaar dat u niet bestaat    
Onkwetsbaarheid    
Onze Vader    
Oorlog in Gallie    
Oorlog in Gallië    
Orakelboek    
Possidius, het leven van Augustinus    
Psalm tegen de donatisten    
Regel    
Satyrica    
Schrijf me en ik stuur je antwoord    
Tegen het verval van de retorica    
Troost en volharding    
Van Troje tot Tiberius    
Van Troje tot Tiberius    
Voorschrift    
Vrouwen naast Paulus    
Wreed en pervers

NUR Codes (sub)

700 Theologie algemeen

Dromen, sprookjes, mythen    
Godsverduistering    
Oefening in Christendom    
Over het Jodendom    
Wachten op God    
In het licht van zijn aangezicht    
De moed om te zijn    
Mijn kleine evangelie    
The shock of your life    
Puur dagblok (set 5 ex.)
Wat blijft    
Durf je het aan
De God van het recht contra alverzoening    
Marcus als tegenevangelie    
Joy    
Dokter is ziek    
JEZUS, de levende HOOP
Overlopen naar de barbaren    
Het Nieuwe Testament    
De Apocalypse    
Van de Jordaan tot Golgotha    
Als doden wakker worden    
Onderweg    
Koppige overtuiging    
Gebedsdagboek    
Wat geloven die christenen eigenlijk
From Behind the Curtain
Het Jezus-evangelie    
Als je eenmaal hebt liefgehad    
Eeuwige vriendschap    
Dit huis zingt!    
Psalm zoekt jou    
God
Mijn juk is zacht en mijn last is licht    
Balanceren in de kerk    
Verantwoordelijkheid en verkiezing    
A survey of Buddhist thought
Bernadette Soubirous    
Boeddha´s levenswetten    
Gewijd genieten    
Heel het leven    
Oefenplaatsen    
Bijna-elke-dagboek voor mannen    
Zondagboek    
Ontdek je echte ik    
Als een vader    
Bijbel voor beginners    
Investeren in je/de missie!    
Psalmen met akkoorden    
Afwezigheid van God    

Imprints

Uitgeverij Damon VOF

Ubuntu en Nelson Mandela    
Theologische antropologie | band I    
Debatten over God en wereld
Debatten over God en wereld    
Over het humanisme    
Goden    
De geneeskunst    
Slecht zicht    
Vrijheid    
Jan Amos Comenius, Engel van de vrede    
Brood om van te leven    
Spirituele ethiek    
Eigen wijs    
Over het zijnde en het wezen    
Belijdenissen    
De populistische verleiding    
Onderweg in Zijn en Tijd    
Luister naar mij    
Leven met wijsheid    
Diagnose van de moderne filosoof    
Cicero    
Een zekere twijfel    
Glazen slijpen    
Voorwoorden    
De Federalist Papers    
De ziekte tot de dood    
Soteriologie | II    
Goed onderwijs    
School van de liefde    
Het begrip angst    
Wat is metafysica?    
Huis van barmhartigheid    
Aangenaam kennis te maken    
Mensbeelden en levenskunst | 1    
Levenskunst | 2    
Moderne levenskunsten | 3 de mens en de kunst van het leven
Petrarca    
Allesomvattende onderwijsleer    
De mens is geest    
Troost in filosofie    
De sleutel tot Aristoteles    
Essay over mens en existentie    
Thomas Hobbes    
Waarom tolerantie niet de hoogste waarde kan zijn    
Overdenkingen in eenzaamheid    
Einde van de politiek?    
Xenophon, Het diner    
Het wendbare verleden    
De huid van de goden    
De wordingsgeschiedenis van Pleidooi voor de moedertaal, de jeugd en de onderwijzers    
Bidden met je handen