Werken

Meerdaadse samenloop in het strafrecht    
Straftoemeting in milieu- en gezondheidszaken    
Wegwijs in het jeugdsanctierecht    

Reeksen

Kenniscentrum Milieu en Openbare Gezondheid Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Afvalstoffen    
De benadeelde in milieu- en gezondheidszaken
De deskundige in milieu- en gezondheidszaken
Gezondheid en het recht
Overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken
Schadeberekening in personenschadezaken    
Straftoemeting in milieu- en gezondheidszaken    

Meijers-reeks

Constitutionele remedies bij schending van grondrechten    
Convergence and Europeanisation
De strafrechtelijke overeenkomst    
Het opportuniteitsbeginsel en het recht van de Europese Unie    
Indonesian law and reality in the delta
Merk, god en verbod    
Partijautonomie in het relatievermogensrecht    
Societal determinants of corporate social disclosures
Toezicht op menswaardige behandeling van gedetineerden in Europa    
Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?
Wegwijs in het jeugdsanctierecht    

Publicaties van het E.M. Meijers Instituut

Meerdaadse samenloop in het strafrecht    
Op zoek naar de bron