Werken

Fraude/Financieel Recht/Ondernemingskamer    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Pardon, is dat zo?    
Vorm en inhoud, rechtspraak en architectuur    

Reeksen

NVvP-reeks

Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw?    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng    
Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem?    
Procesinnovatie: KEIgoede idee├źn?    
Spel en creativiteit in psychoanalytische psychotherapie    

Prinsengrachtreeks

Amsterdam- Brussel-Luxemburg-Straatsburg
Artikel 12 Sv    
Beklaagde hoven    
Commentaren op fundamentele herbezinning
Commentaren op fundamentele herbezinning    
De lotgevallen en dilemma's van het hof Amsterdam tijdens de bezetting    
De positie van de rechter in de samenleving
De positie van de rechter in de samenleving    
Fijn dat U er allemaal bent
Goederen in het geding    
Het hof van boven
Het tribunaal van de publieke opinie    
Ik ben niet overtuigd    
Illusies
Motiveren    
Naar ons voorlopig oordeel    
Pardon, is dat zo?    
Slachtoffers van het Duitsche geweld
Spiegels voor rechters
Stroomlijning van het hoger beroep in strafzaken    
Van tariefcommissie naar douanekamer
Vorm en inhoud, rechtspraak en architectuur