Werken

De sociale cohesie voorbij    
Democratische politie    
Eigenrichting    
Frontlijnwerk met potentie
Genoegdoening en redelijkheid
Grenzen aan de emancipatie van het slachtoffer?
Met gezag!    
Met gezag!    
Mondig tegen elke prijs    
Participatie en vertegenwoordiging    
Rituelen van beraadslaging    
Wat een hufter!    
Who patrols the streets?    
Who patrols the streets?    

Reeksen

Cahiers Politiestudies

Aanpak van gewelddadige radicalisering    
De toekomst van de politie    
Democratische politie    
Eigenrichting    
Ethnic profiling en interne diversiteit bij de politie | 2015-2, nr 35
Groene criminologie en veiligheidszorg | 2016    
Het gezag van de politie    
Jongeren en politie
Policing in Europe    
Politie en gezondheidszorg | 2016/3    
Politie en haar maatschappelijke partners    
Verantwoording en politie    

Studies over politieke vernieuwing

De beste de baas?    
De beste de baas?    
De kwestie Europa    
Democratie door interventie    
Genoeg is genoeg    
Rituelen van beraadslaging    
Vitale democratie