Werken

Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken in Nederland en België
De macht over het strafproces    
OM-strafbeschikking    
OM-strafbeschikking    

Reeksen

OM-reeks

Beklag over niet vervolgen    
Executie na de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen    
Het voorwaardelijk sepot
OM-strafbeschikking    
OM-strafbeschikking    

Preadviezen van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht

Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken in Nederland en België
Forensisch bewijs