Werken

Europa    
Herijking van Uniestrafrecht    
Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen    
Mensbeelden en strafrecht
Roosachtig strafrecht    

Reeksen

Criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid

Actoren in de strafrechtspleging    
Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen    
Overvallen in Nederland    
Valse bingo's    
Zelfredzaamheid bij brand    
Zygmunt Bauman