Werken

De tenlastelegging als grondslag voor de rechterlijke beslissing    
Mensbeelden en strafrecht
Openbaar ministerie en tenuitvoerlegging