Werken

Afpakken & ontnemen    
Bewijs in het strafrecht
Cybercrime
Fraude
Geschiedenis van het wetboek van strafrecht (1886-2017)
Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht (1886-2017) | DEEL I
Geschiedenis van het wetboek van strafrecht (1886-2017) | Deel III
Verkeersmisdrijven
Vermogensmisdrijven
Witwassen    

Reeksen

Fraude en integriteit

Afpakken & ontnemen    
Faillissementsfraude    
Fraude door ambtenaren    
Fraude door werknemers    
Fraude en de accountant    
Fraude in het strafrecht    
Onderzoeken van fraude    
Uitkeringsfraude    
Voorkomen van fraude    
Witwassen