Werken

De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie    
Omzwervingen tussen psychiatrie en recht    
Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het afnemen en bewaren van celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de veroordeling