Werken

Children and the law in the Netherlands    
De creatie van het mondige kind    
De pedagogische uitdaging van het jeugdstrafrecht    
Jeugdcriminologie    
Jeugdcriminologie    
Jeugdcriminologie    
Jeugdcriminologie
Jeugdige veelplegers    
Jeugdrecht in de praktijk
Jeugdstrafrecht    
Jeugdstrafrecht    
Jeugdstrafrecht
Jeugdstrafrecht. In internationaal perspectief
Justitiële interventies    
Justitiële interventies    
Justitiële interventies    
Parens patriae en prudentie    
Rotjeugd    
Slachtoffer-dadergesprekken    
Slachtoffer-dadergesprekken in de schaduw van het strafproces    
Stoppen of volharden    
The effective youth court    
Veelplegers aanpakken    

Reeksen

Boom studieboeken criminologie

Actoren in de strafrechtspleging    
Basisboek criminologie    
Basisboek integrale veiligheid    
Basisboek veiligheid en economie    
Criminele meisjes en vrouwen    
Criminologie en strafrecht    
Jeugdstrafrecht    
Jeugdstrafrecht    
Justitiële interventies    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie
Multivariate analyse    

Studieboeken Criminologie & Veiligheid

Basisboek criminologie
Basisboek integrale veiligheid
Basisboek veiligheid en economie    
Criminologie en strafrecht
Cyber Safety    
Cyber Safety    
Economie van misdaad en straf    
Jeugdcriminologie
Jeugdstrafrecht    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Multivariate analyse