Werken

Boek 5 BW van de toekomst    
Duurzaam Wonen    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht relatievermogensrecht
Handboek boedelafwikkeling 2010 - Supplement | 2010    
Handboek boedelafwikkeling 2013/2014 | Deel 1 13/14    
Handboek Boedelafwikkeling 2016/2017
Handboek Erfrecht    
Handboek erfrecht    
Handboek erfrecht    
Handboek familievermogensrecht | 2013/2014    
Handboek familievermogensrecht 2015/2016 | 2015-2016 deel 1    
Handboek familievermogensrecht 2018-2019
Handboek Nederlands Vermogensrecht bij scheiding Studenteditie    
Handboek ondernemingsrecht 2013/2014 | 13/14    
Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017 | 2016/2017    
Handboek registergoederenrecht 2015/2016 | 2015-2016 deel 1    
Handboek registergoederenrecht 2017-2018
Naar een verbeterde vastgoedketen    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Algemeen deel A | Handboek    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Algemeen deel A Studenteneditie | Handboek    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Bijzonder deel B | Handboek    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Bijzonder deel B Studenteneditie | Handboek    
Parlementaire Geschied Huwelijksvermogensrecht | Derde tranche    
Parlementaire geschiedenis Moderniseringswetgeving huwelijksvermogensrecht | Vierde Tranche    
Rechtspraak Personen- en Familierecht    
Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Registergoederenrecht | 13/14 | Handboek    
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen    
Uitleg van notariële akten    
Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie kadaster    
Wetgeving Burgerlijk (proces)recht | 2017-2018 deel B van de Blauwe VNW    
Wetgeving Burgerlijk(proces)recht | 2014-2015    

Reeksen

Handboeken voor het Notariaat

Handboek familievermogensrecht 2015/2016 | 2015-2016 deel 1    
Handboek familievermogensrecht 2018-2019
Handboek registergoederenrecht 2015/2016 | 2015-2016 deel 1    

NILG - Familie en recht

De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind    
Grondslagen van partneralimentatie    
Het fideicommis in de notariele praktijk    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
M/V en verder    
Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?    
Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen    
Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding    
Partner- en kinderalimentatie | knelpunten en voorstellen voor verbetering    
Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind    
Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht    
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen    
Valorisation of Household Labour in Family Property Law    
Vergelijkenderwijs    

Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht

Executele    
Handboek Erfrecht    
Handboek erfrecht    
Handboek erfrecht    
Handboek Nederlands Vermogensrecht bij scheiding Studenteditie    
Kavelruil    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Algemeen deel A | Handboek    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Algemeen deel A Studenteneditie | Handboek    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Bijzonder deel B | Handboek    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Bijzonder deel B Studenteneditie | Handboek    
Recht met sfeer    
Wilsdelegatie in het erfrecht    

Rechtspraakreeks

Erfrecht | 2013-2014    
Rechtspraak Arbeidsrecht | 2017    
Rechtspraak Burgerlijk procesrecht    
Rechtspraak Erfrecht
Rechtspraak Gezondheidsrecht
Rechtspraak Gezondheidsrecht
Rechtspraak Intellectuele Eigendom    
Rechtspraak Intellectuele Eigendom
Rechtspraak Intellectuele Eigendom | 2019-2020    
Rechtspraak Personen- en Familierecht    
Rechtspraak relatievermogensrecht | 2011/2012    
Rechtspraak relatievermogensrecht | editie 2013-2014    
Rechtspraak relatievermogensrecht.

Sdu-Rechtspraakreeks

Arbeidsrecht | 2012-2013    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Rechtspraak beroepsuitoefening notaris    
Rechtspraak Burgerlijk procesrecht    
Rechtspraak Burgerlijk procesrecht    
Rechtspraak burgerlijk procesrecht    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Rechtspraak relatievermogensrecht | editie 2011/2012

Tekst & Commentaar

Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht    
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)    
Algemene wet bestuursrecht    
Algemene wet bestuursrecht    
Arbeidsovereenkomst    
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht | Bouwrecht    
Burgerlijk Wetboek    
Burgerlijk Wetboek    
Burgerlijk wetboek Set    
Burgerlijk Wetboek set van 3    
Burgerlijke Rechtsvordering    
Burgerlijke Rechtsvordering    
Burgerlijke Rechtsvordering    
Burgerlijke Rechtsvordering    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht relatievermogensrecht
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet | Wet gemeenschappelijke regelingen    
Gemeentewet ProvinciewetWet gemeenschappelijke regelingen    
Gemeentewet, provinciewet, wet gemeenscappelijke regelingen
Gezondheidsrecht    
Gezondheidsrecht    
Gezondheidsrecht    
Gezondheidsrecht    
Gezondheidsrecht    
Gezondheidsrecht    
Grondwet    
Grondwet en Statuut    
Grondwet voor het koninkrijk der Nederlanden    
Huurrecht    
Huurrecht    
Huurrecht    
Huurrecht    
Insolventierecht    
Insolventierecht    
Insolventierecht    
Insolventierecht    
Insolventierecht    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Internationaal strafrecht    
Internationaal strafrecht    
Internationaal strafrecht    
Internationaal strafrecht    
Internationaal strafrecht    
Internationaal strafrecht    
Mededingingswet    
Mededingingswet    
Mededingingswet    
Mededingingswet    
Milieurecht    
Milieurecht    
Ondernemingsrecht    
Ondernemingsrecht    
Ondernemingsrecht    
Ondernemingsrecht    
Ondernemingsrecht    
Ondernemingsrecht Effectenrecht    
Openbare orde en veiligheid    
Openbare orde en veiligheid    
Openbare orde en veiligheid    
Pachtrecht    
Pensioenrecht    
Pensioenrecht    
Pensioenrecht    
Pensioenrecht
Pensioenrecht    
Personen en Familierecht    
Personen- en familierecht    
Personen- en Familierecht
Personen- en Familierecht    
Personen- en familierecht    
Privacy- en telecommunicatierecht    
Ruimtelijk bestuursrecht    
Ruimtelijk Bestuursrecht    
Ruimtelijk bestuursrecht    
Ruimtelijk bestuursrecht    
Ruimtelijk bestuursrecht    
Ruimtelijk bestuursrecht    
Sociaal memo actueel | 2014    
socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafvordering    
Tekst & Commentaar | Arbeidsrecht
Tekst & Commentaar | Intellectuele eigendom
Tekst & Commentaar | Ruimtelijk Bestuursrecht    
Tekst & Commentaar | Socialezekerheidsrecht
Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek | 1 en 2    
Tekst & Commentaar Burgerlijke rechtsvordering
Tekst & Commentaar Erfrecht Relatievermogensrecht
Tekst & Commentaar Financieel recht
Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht
Tekst & Commentaar Strafrecht
Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Tekst en Commentaar    
Tekst en commentaar | Gezondheidsrecht    
Telecommunicatie en privacyrecht    
Telecommunicatie- en privacyrecht    
Vermogensrecht    
Vermogensrecht    
Vermogensrecht    
Vermogensrecht    
Verzekeringsrecht    
Verzekeringsrecht    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Wet normering topinkomens    
Wet normering topinkomens    
WOR | 2014    

Vastgoed, omgeving & recht

Naar een verbeterde vastgoedketen    
Rethinking expropration law I: public interest in expropriation    
Rethinking expropration law II: context, criteria, and consequences of expropriation    

Vastgoed, omgeving en recht

Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie kadaster    

WPNR Boekenreeks

Boek 5 BW van de toekomst    
Duurzaam Wonen    
Financiële zorgplicht van de notaris    
Het levenstestament
Nieuw IPR-relatievermogensrecht