dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht • Personen- en familierecht
ISBN
9789013174601

verschijningsdatum
10/07/2024

Reeksen

Tekst & Commentaar

Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht    
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)    
Algemene wet bestuursrecht    
Algemene wet bestuursrecht    
Algemene wet bestuursrecht    
Algemene wet bestuursrecht    
Algemene wet bestuursrecht    
Arbeidsovereenkomst    
Arbeidsovereenkomst Speciale uitgave WAB en Wnra    
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht | Bouwrecht    
Burgerlijk Wetboek    
Burgerlijk Wetboek    
Burgerlijk wetboek Set    
Burgerlijk Wetboek set van 3    
Burgerlijke Rechtsvordering    
Burgerlijke Rechtsvordering    
Burgerlijke Rechtsvordering    
Burgerlijke Rechtsvordering    
Burgerlijke Rechtsvordering    
Burgerlijke Rechtsvordering    
Burgerlijke rechtsvordering    
Burgerlijke rechtsvordering    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht relatievermogensrecht
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet    
Gemeentewet Provinciewet | Wet gemeenschappelijke regelingen    
Gemeentewet ProvinciewetWet gemeenschappelijke regelingen    
Gemeentewet, provinciewet, wet gemeenscappelijke regelingen
Gezondheidsrecht    
Gezondheidsrecht    
Gezondheidsrecht    
Gezondheidsrecht    
Gezondheidsrecht    
Gezondheidsrecht    
Gezondheidsrecht    
Grondwet    
Grondwet en Statuut    
Grondwet en Statuut    
Grondwet en Statuut    
Grondwet voor het koninkrijk der Nederlanden    
Huurrecht    
Huurrecht    
Huurrecht    
Huurrecht    
Huurrecht    
Insolventierecht    
Insolventierecht    
Insolventierecht    
Insolventierecht    
Insolventierecht    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Internationaal strafrecht    
Internationaal strafrecht    
Internationaal strafrecht    
Internationaal strafrecht    
Internationaal strafrecht en strafrechtelijke samenwerking    
Internationaal strafrecht en strafrechtelijke samenwerking    
Mededingingswet    
Mededingingswet    
Mededingingswet    
Mededingingswet    
Mededingingswet    
Milieurecht    
Milieurecht    
Omgevingswet    
Omgevingswet    
Ondernemingsrecht    
Ondernemingsrecht    
Ondernemingsrecht    
Ondernemingsrecht    
Ondernemingsrecht    
Ondernemingsrecht    
Ondernemingsrecht Effectenrecht    
Openbare orde en veiligheid    
Openbare Orde en Veiligheid    
Openbare orde en veiligheid    
Openbare orde en veiligheid    
Openbare orde en veiligheid    
Pachtrecht    
Pachtrecht    
Pachtrecht    
Pachtrecht    
Pensioenrecht    
Pensioenrecht    
Pensioenrecht    
Pensioenrecht    
Pensioenrecht    
Personen en Familierecht    
Personen- en familierecht    
Personen- en Familierecht    
Personen- en familierecht    
Personen- en Familierecht    
Personen- en Familierecht    
Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht • Personen- en familierecht
Personen- en familierecht    
Privacy- en gegevensbeschermingsrecht    
Privacy- en gegevensbeschermingsrecht    
Privacy- en gegevensbeschermingsrecht    
Privacy- en telecommunicatierecht    
Ruimtelijk bestuursrecht    
Ruimtelijk Bestuursrecht    
Ruimtelijk bestuursrecht    
Ruimtelijk bestuursrecht    
Ruimtelijk bestuursrecht    
Sociaal memo actueel | 2014    
socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafvordering    
Strafvordering    
Strafvordering    
Strafvordering    
Tekst & Commentaar | Arbeidsrecht
Tekst & Commentaar | Intellectuele eigendom
Tekst & Commentaar | Ruimtelijk Bestuursrecht    
Tekst & Commentaar | Socialezekerheidsrecht
Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek | 1 en 2    
Tekst & Commentaar Burgerlijke rechtsvordering
Tekst & Commentaar Erfrecht Relatievermogensrecht
Tekst & Commentaar Financieel recht
Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht
Tekst & Commentaar personen- en familierecht    
Tekst & Commentaar Strafrecht
Tekst en Commentaar    
Tekst en commentaar | Gezondheidsrecht    
Telecommunicatie en privacyrecht    
Vermogensrecht    
Vermogensrecht    
Vermogensrecht    
Vermogensrecht    
Vermogensrecht    
Verzekeringsrecht    
Verzekeringsrecht    
Verzekeringsrecht    
Verzekeringsrecht    
Verzekeringsrecht    
Verzekeringsrecht    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Wet normering topinkomens    
Wet open overheid (Woo)    
WOR | 2014    

Personen

F. Ibili

Alimentatie van nu
Alimentatie van nu    
Compendium Echtscheiding    
De erfrechtverordening
Gewogen rechtsmacht in het IPR    
Goederenrecht    
Handboek internationale kinderontvoering    
Internationale kinderontvoering    
IPR in de spiegel van Paul Vlas    
Nederlands internationaal personen- en familierecht    
Nederlands internationaal personen- en familierecht    
Nederlandse vertaling Turks Burgerlijk Wetboek    
Nederlandse vertaling van het Turks Burgerlijk Wetboek en aanverwante wet- en regelgeving    
Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht • Personen- en familierecht
Personen- en familierecht    
Recent Developments in Turkish Family Law    
Sdu Wettenverzameling Internationaal Privaatrecht (Personen- en Familierecht)
Sdu Wettenverzameling Internationaal Privaatrecht (Personen- en Familierecht)
Van notariaat tot rechtspraak    
Wetgeving internationaal privaatrecht | 2020/2021    
Wetgeving internationaal privaatrecht 2022/2023    
Wetgeving internationaal privaatrecht 2024/2025    

M.J.C. Koens

(echt)scheiding en fiscale aspecten    
(Echt)scheiding en fiscale aspecten.
(Echt)scheiding en internationaal privaatrecht    
(Echt)scheiding en internationaal privaatrecht    
(Echt)scheidingsprocesrecht    
Alimentatieverplichtingen Richtlijnen Werkgroep Alimentatienormen Editie 2018
Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken. Editie 2018
Alimentatieverplichtingen. Editie 2018
Kind en scheiding    
Kind en Scheiding    
Kind en scheiding
Kind en scheiding | 2015
Monografieen (echt)scheidingsrecht | (Echt)scheiding en fiscale aspecten    
Pensioen en scheiding    
Pensioen en scheiding | 2017
Personen en Familierecht    
Personen- en familierecht    
Personen- en Familierecht    
Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht • Personen- en familierecht
Personen- en familierecht    
Scheidingsmediation
Sdu Wettenverzameling Internationaal Privaatrecht (Personen- en Familierecht)
Tekst & Commentaar personen- en familierecht    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie