dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Alimentatie van nu
ISBN
9789089745071

verschijningsdatum
22/02/2021

Reeksen

NILG - Familie en recht

Alimentatie van nu
Alimentatie van nu
Alimentatie van nu    
De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind    
De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind    
Eenvoudige adoptie van pleegkinderen    
Grondslagen van partneralimentatie    
Het fideicommis in de notariele praktijk    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
M/V en verder    
Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?    
Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen    
Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding    
Omgang tussen grootouders en kleinkinderen    
Partner- en kinderalimentatie | knelpunten en voorstellen voor verbetering    
Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind    
Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht    
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen    
Valorisation of Household Labour in Family Property Law    
Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van staat, familie en individu    
Vergelijkenderwijs    

Personen

F. Ibili

Alimentatie van nu
Alimentatie van nu
Alimentatie van nu    
De erfrechtverordening
Gewogen rechtsmacht in het IPR    
Goederenrecht    
Internationale kinderontvoering    
IPR in de spiegel van Paul Vlas    
Nederlands internationaal personen- en familierecht    
Nederlands internationaal personen- en familierecht    
Nederlandse vertaling Turks Burgerlijk Wetboek    
Nederlandse vertaling van het Turks Burgerlijk Wetboek en aanverwante wet- en regelgeving    
Recent Developments in Turkish Family Law    
Sdu Wettenverzameling Internationaal Privaatrecht (Personen- en Familierecht)
Sdu Wettenverzameling Internationaal Privaatrecht (Personen- en Familierecht)
Van notariaat tot rechtspraak    
Wetgeving internationaal privaatrecht | 2020/2021    

W.D. Kolkman

Alimentatie van nu
Alimentatie van nu
Alimentatie van nu    
Compendium estate planning    
Compendium Estate Planning    
Compendium Estate planning | 2015    
Compendium samenwonen    
De goede notaris    
Erfrecht | 2013-2014    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht relatievermogensrecht
Familievermogensrecht | deel 1 2020-2021 | Handboek    
Handboek boedelafwikkeling 2013/2014 | Deel 1 13/14    
Handboek familievermogensrecht | 2013/2014    
Handboek familievermogensrecht | 2018-2019    
Handboek familievermogensrecht 2015/2016 | 2015-2016 deel 1    
Handboek ondernemingsrecht 2013/2014 | 13/14    
Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017 | 2016/2017    
Handboek Registergoederenrecht | 2018-2019    
Handboek registergoederenrecht 2015/2016 | 2015-2016 deel 1    
Handboek registergoederenrecht 2017-2018
Hanteerbaar privaatrecht    
Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven    
Parlementaire Geschied Huwelijksvermogensrecht | Derde tranche    
Parlementaire geschiedenis Moderniseringswetgeving huwelijksvermogensrecht | Vierde Tranche    
Personen- en Familierecht & Erfrecht    
Rechtspraak Personen- en Familierecht    
Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Registergoederenrecht | 13/14 | Handboek    
Registergoederenrecht 2020-2021    
Schulden der nalatenschap    
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen    
Uitleg van notariële akten    
Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie kadaster    

S. Oost

Alimentatie van nu
Alimentatie van nu
Alimentatie van nu    

L.C.A. Verstappen

Alimentatie van nu
Alimentatie van nu
Alimentatie van nu    
Boek 5 BW van de toekomst    
Duurzaam Wonen    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht relatievermogensrecht
Familievermogensrecht | deel 1 2020-2021 | Handboek    
Handboek boedelafwikkeling 2010 - Supplement | 2010    
Handboek boedelafwikkeling 2013/2014 | Deel 1 13/14    
Handboek Boedelafwikkeling 2016/2017
Handboek Erfrecht    
Handboek erfrecht    
Handboek erfrecht    
Handboek familievermogensrecht | 2013/2014    
Handboek familievermogensrecht | 2018-2019    
Handboek familievermogensrecht 2015/2016 | 2015-2016 deel 1    
Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding Deel A    
Handboek Nederlands Vermogensrecht bij scheiding Studenteditie    
Handboek ondernemingsrecht 2013/2014 | 13/14    
Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017 | 2016/2017    
Handboek Registergoederenrecht | 2018-2019    
Handboek registergoederenrecht 2015/2016 | 2015-2016 deel 1    
Handboek registergoederenrecht 2017-2018
Naar een verbeterde vastgoedketen    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Algemeen deel A | Handboek    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Bijzonder deel B | Handboek    
Parlementaire Geschied Huwelijksvermogensrecht | Derde tranche    
Parlementaire geschiedenis Moderniseringswetgeving huwelijksvermogensrecht | Vierde Tranche    
Rechtspraak Personen- en Familierecht    
Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Registergoederenrecht | 13/14 | Handboek    
Registergoederenrecht 2020-2021    
Sdu Wettenbundel 2020-2021 (set 3 ex)
Sdu Wettenbundel Straf(proces)recht. Editie 2020-2021    
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen    
Uitleg van notariële akten    
Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie kadaster    
Vervolg Boek 5 BW van de toekomst
Wetgeving Burgerlijk (proces)recht | 2017-2018 deel B van de Blauwe VNW    
Wetgeving Burgerlijk(proces)recht | 2014-2015    

I. Visser

Alimentatie van nu
Alimentatie van nu
Alimentatie van nu    
De executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Family Law / Divorce & Separation

Scheiden    
Werkboek van woede naar redelijkheid: voor advocaten en mediators    
Kinderen uit de knel    
Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding    
Marital Captivity    
Advocaat van de duivel    
Ins & Outs van het Moeder-Dochtergesprek    
De Wet Herziening Partneralimentatie    
Wet herziening partneralimentatie    
Werkboek van woede naar redelijkheid: voor hulpverleners    
Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht
Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht
Alimentatie van nu
Alimentatie van nu
Alimentatie van nu    

Imprints

Boom juridisch

Kern van het internationaal publiekrecht    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
(Je) geld of je leven (terug)    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De gouden rugzak    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Medische aansprakelijkheid    
Nederlands recht begrepen    
Verbintenissenrecht begrepen    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Door meten tot weten    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Internationale kinderontvoering    
Belastingheffing voor ondernemers | 2014/2015 | Theorieboek    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De onverplichte tegemoetkoming    
WWZ in praktijk    
Capita selecta cao-recht    
Jaarrekeninglezen voor juristen    
De prijs van het instrumentalisme    
Dragers van het recht    
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht    
Casuïstiek Vennootschapsbelasting    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
De stap naar hoger beroep    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Het besluit voorbij    
Recht van de Europese Unie    
Inleiding in het Nederlandse recht    
Burgerlijk procesrecht    
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht    
ICT in de rechtspraktijk    
Mediation in de praktijk