dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen
ISBN
9789462746831

verschijningsdatum
31/03/2017
Paperback
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen
ISBN
9789462903708

verschijningsdatum
31/03/2017

Reeksen

NILG - Familie en recht

De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind    
Grondslagen van partneralimentatie    
Het fideicommis in de notariele praktijk    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Internationale kinderontvoering    
M/V en verder    
Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?    
Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen    
Partner- en kinderalimentatie | knelpunten en voorstellen voor verbetering    
Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind    
Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht    
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen    
Valorisation of Household Labour in Family Property Law    
Vergelijkenderwijs    

Personen

J.H.M. ter Haar

Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen    
Personen- en familierecht & Erfrecht    
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen    

W.D. Kolkman

Compendium estate planning    
Compendium estate planning    
Compendium Estate planning | 2015    
Compendium samenwonen    
De goede notaris    
Erfrecht | 2013-2014    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht relatievermogensrecht
Handboek boedelafwikkeling 2013/2014 | Deel 1 13/14    
Handboek familievermogensrecht | 2013/2014    
Handboek familievermogensrecht 2015/2016 | 2015-2016 deel 1    
Handboek familievermogensrecht 2018-2019
Handboek ondernemingsrecht 2013/2014 | 13/14    
Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017 | 2016/2017    
Handboek registergoederenrecht 2015/2016 | 2015-2016 deel 1    
Handboek registergoederenrecht 2017-2018
Hanteerbaar privaatrecht    
Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven    
Parlementaire Geschied Huwelijksvermogensrecht | Derde tranche    
Parlementaire geschiedenis Moderniseringswetgeving huwelijksvermogensrecht | Vierde Tranche    
Personen- en familierecht & Erfrecht    
Rechtspraak Personen- en Familierecht    
Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Registergoederenrecht | 13/14 | Handboek    
Schulden der nalatenschap    
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen    
Uitleg van notariële akten    
Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie kadaster    

W.M. Schrama

Compendium samenwonen    
Familierecht    
Familierecht    
Het hedendaagse personen- en familierecht    
Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?    
Rechtspraak relatievermogensrecht | editie 2013-2014    
Rechtspraak relatievermogensrecht.
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen    

L.C.A. Verstappen

Boek 5 BW van de toekomst    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht civiel en fiscaal    
Erfrecht relatievermogensrecht
Handboek boedelafwikkeling 2010 - Supplement | 2010    
Handboek boedelafwikkeling 2013/2014 | Deel 1 13/14    
Handboek Boedelafwikkeling 2016/2017
Handboek Erfrecht    
Handboek erfrecht    
Handboek erfrecht    
Handboek familievermogensrecht | 2013/2014    
Handboek familievermogensrecht 2015/2016 | 2015-2016 deel 1    
Handboek familievermogensrecht 2018-2019
Handboek Nederlands Vermogensrecht bij scheiding Studenteditie    
Handboek ondernemingsrecht 2013/2014 | 13/14    
Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017 | 2016/2017    
Handboek registergoederenrecht 2015/2016 | 2015-2016 deel 1    
Handboek registergoederenrecht 2017-2018
Naar een verbeterde vastgoedketen    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Algemeen deel A | Handboek    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Algemeen deel A Studenteneditie | Handboek    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Bijzonder deel B | Handboek    
Nederlands vermogensrecht bij scheiding | Bijzonder deel B Studenteneditie | Handboek    
Parlementaire Geschied Huwelijksvermogensrecht | Derde tranche    
Parlementaire geschiedenis Moderniseringswetgeving huwelijksvermogensrecht | Vierde Tranche    
Rechtspraak Personen- en Familierecht    
Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Registergoederenrecht | 13/14 | Handboek    
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen    
Uitleg van notariële akten    
Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie kadaster    
Wetgeving Burgerlijk (proces)recht | 2017-2018 deel B van de Blauwe VNW    
Wetgeving Burgerlijk(proces)recht | 2014-2015    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    

BISAC Codes

LAW / General

Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Freedom and its enemies 9    
De rechtsstaat moet je leren    
Customs case law of the European court of justice | 2014/2015    
Het geheim van Bram Moszkowicz    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De gouden rugzak    
Staatsrecht    
Strafrecht    
Verbintenissenrecht begrepen    
Door meten tot weten    
Affectieschade    
Reactie op onbestrafte overtredingen    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De hollende kleurling    
WWZ in praktijk    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Goederenrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Erfrecht en schenking    
Recht voor in bed, op het toilet of in bad    
De hypocrisie van de achterdeur    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
De breuk    
De rechten van iedere Nederlander    
De wet in gewoon Nederlands    
Beleidsbemiddeling    
Be (a)ware    
Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?    
Compliance in het financieel toezichtrecht    
Transfer pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband    
Bijzondere overeenkomsten begrepen    
Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden    
De eigen woning    
Wet op het financieel toezicht    
Familierecht    
Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken    
De Short Selling Regulering na het uitbreken van de financiële crisis
Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter
The work of authorship    
Recht van de Islam | 28
English legal terminology    
Naar een verbeterde vastgoedketen    

Imprints

Boom Juridische uitgevers

Kern van het internationaal publiekrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Recht, vaardig en zeker    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht | I    
Zoeken in juridische databanken    
Management & Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening    
Vaardig met staatsrecht    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Mag ik dit zeggen?    
Niet de beperkingen, maar de ruimte    
Juridische basisvaardigheden    
Burgerlijk procesrecht    
Keizers, soldaten en juristen    
Kunst, recht en geld    
Europees waterbeheer    
Tien tinten Schwarz
Cash of Costa    
Omzetbelasting    
Naamloze en besloten vennootschap    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Het moderne EVRM    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Aanbestedingsrecht    
Burgerlijk recht    
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
Bestuurs(proces)recht in kort bestek    
(Je) geld of je leven (terug)    
Middelen voor Meijer    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Recht van de Europese Unie    
Grondslagen van het recht 2: Achtergronden
Het sociaal recht uitgedaagd    
De mondelinge behandeling
Het doel wel gesteld    
Beginselen bouwen burgerschap