Werken

Klagen over politie en justitie    
Nader strafrechtelijk onderzoek vanuit verdedigingsperspectief
Strafprocesrecht    

Reeksen

Capita Selecta Handboek Strafzaken

Fiscale fraude    
Klagen over politie en justitie    
Onderzoek door de rechter-commissaris in strafzaken    

Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur

Bestuursprocesrecht
Burgerlijk procesrecht    
Strafprocesrecht