dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen en veiligheidsdienst
ISBN
9789046607947

verschijningsdatum
30/12/2015

Personen

Marc Cools

1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen en veiligheidsdienst
1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen en veiligheidsdienst    
BISC 10
BISC 11: Spionnen van Mortsel
BISC 7    
Cahiers inlichtingenstudies; Cahier d'etudes du renseignement | 4    
Classified
De schaalgrootte van lokale politiezones
Het schaduwleger | L’Armée de l’ombre
Kunstcriminaliteit
Les acteurs de la sécurité privée en Belgique
Methodologie inlichtingenstudies
Our Men in Brussels
PolBru 20 ans/jaar
Police, policing, policy and the city in Europe
Private veiligheid in een stedelijke en gemeentelijke context
Private veiligheidsactoren in België
Rechtvaardigheid en solidariteit
Stay behind    

Patrick Leroy

1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen en veiligheidsdienst
1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen en veiligheidsdienst    
Cahiers inlichtingenstudies; Cahier d'etudes du renseignement | 4    
Classified
Stay behind    

Robin Libert

1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen en veiligheidsdienst
1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen en veiligheidsdienst    
BISC 10
BISC 11: Spionnen van Mortsel
Classified
Het schaduwleger | L’Armée de l’ombre
Methodologie inlichtingenstudies
Our Men in Brussels
Stay behind    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Uitgevers

Maklu, Uitgever