dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Democratie: nieuwe ontwikkelingen
ISBN
9789462405158

verschijningsdatum
01/01/2019

Reeksen

Publikaties van de Staatsrechtkring

De Economische Constitutie /The Economic Constitution
De verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden
Democratie: nieuwe ontwikkelingen
Democratie: nieuwe ontwikkelingen
Het Parlement    
Integriteit in politiek en bestuur    
Rechtsstaat en religie    
The powers that be | staatsrechtconferentie 2012    

Personen

N.S. Efthymiou

Beginselen van het Nederlands staatsrecht    
Beginselen van het Nederlands staatsrecht    
De vele facetten van het staatsrecht
Delegatie in het Amerikaanse constitutionele recht
Democratie: nieuwe ontwikkelingen
Democratie: nieuwe ontwikkelingen
Grondrechten in Nederlands-Indië
Onderwijs in Nederlands-Indië
Recht en rechtspraak in Nederlands-Indie

J. Goossens

Constitutionele verandering in Nederland?
Democratie: nieuwe ontwikkelingen
Democratie: nieuwe ontwikkelingen

R. De Lange

Beginselen van het Nederlands staatsrecht    
Beginselen van het Nederlands staatsrecht    
Brand in Berlijn    
Canada    
Carriere in communicatie    
Democratie: nieuwe ontwikkelingen
Democratie: nieuwe ontwikkelingen
Grondslagen van het management | Werkboek    
Het Staatsrecht van 7 Europese landen    
Het staatsrecht van landen van de Europese Unie    
Onrechtmatige overheidsdaad    
Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals    
Rituelen    
Strategisch management    
Wetgever en grondrechten

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Administrative Law & Regulatory Practice

Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Compliance in het financieel toezichtrecht    
Bestuursrecht    
Handboek openbaarheid van bestuur    
Bestuursrecht begrepen    
Bestuursrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding    
Procesrechtelijk organisatierecht en materieel procesrecht    
Procedures    
Rechtsmacht en bewijsrecht    
Effecten en rechtsmiddelen, schaden en kosten    
Inleiding Nederlands sociaal recht    
Beginselen van het Curaçaose Staatsrecht    
The Theory of Democractic Integration    
Bestuursrechtelijke criminologie    
Administrative Action and Procedures in Comparative Law    
Werkboek Algemeen bestuursrecht    
Onder ons    
Bestuursrecht | 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Europa, Europa    
Bestuursrechtspraak in balans    
ABC voor Raadsleden
De toekomst van de formele rechtskracht    
Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme    
Handboek Caribisch bestuursprocesrecht    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume I: Inleiding en organisatie    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume II: Rechtsmacht en bewijsrecht    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume III: Procedures    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume IV: Effecten en rechtsmiddelen: schaden en kosten    
Groot onderhoud of kruimelwerk    
The Constitutional Systems of Central-Eastern, Baltic and Balkan Europe    
The American Presidency under Trump    
Achter twee ankers    
Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk    
Een vitale rechtsstaat
The Common European Asylum System
De wetsfiguur
The ELSA Law Review
Renewable Energy Report
Naar een eenvormige(r) toetsing?
New Directions in Competition Law Enforcement
Ondermijning
Ondermijning    
Introduction to Law and Rights in Education
The Legislative Decentralization in China in the Reform Era
Upgrading Trade and Services in EU and International Economic Law
Vertrouwen in de overheid
De toekomst van de formele rechtskracht
Delegatie in het Amerikaanse constitutionele recht

LAW / Constitutional

Freedom and its enemies 9    
Toegang tot de rechter    
Legal transformation in Northern Africa and South Sudan
De onverplichte tegemoetkoming    
Dragers van het recht    
De stap naar hoger beroep    
Constitutional review and democracy    
Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter    
The possibility of a European judicial culture    
Two centuries of Norwegian constitution: between tradition and innovation    
Bestuursrecht begrepen    
Optreden ter zitting    
Perspectives of global constitutionalism    
The independence of judges    
Armslag voor de strafrechter
De nieuwe grondwet volgens het Osisme    
Bestuursrecht | 1 Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving    
On Lawmaking and Public Trust    
Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann    
Snel, eenvoudig en onkostbaar    
Beyond federal dogmatics    
Key developments in constitutionalism and constitutional law    
Staatsrecht    
The New Constitution    
Beginselen van het Curaçaose Staatsrecht    
De democratische rechtsstaat
Democratie ontrafeld    
An Uneven Balance?    
De glijbaan van een president    
Direct Democracy in Comparative Law    
The Spanish Constitutional System    
Algoritmes en grondrechten    
Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century    
Proeve van een verbeterde Grondwet    
Een goede raad    
Invordering door de overheid    
Bevrijdende & begrenzende soevereiniteit    
New Politics of Decisionism    
Ministers of Justice in Comparative Perspective    
Justiciability of Political Questions in South Africa    
The Constitutional Systems of East Asia    
On the European Court of Human Rights    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume I: Inleiding en organisatie    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume II: Rechtsmacht en bewijsrecht    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume III: Procedures    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume IV: Effecten en rechtsmiddelen: schaden en kosten    
Article 6: Right to a Fair Trial
The Constitutional Systems of Central-Eastern, Baltic and Balkan Europe    
The World Community between Hegemony and Constitutionalism    
Fundamentele rechten in Curaçao    

Imprints

Wolf legal publishers

The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights    
Voor wie niet in wonderen gelooft    
Reports of judgments and decisions; Recueil des arrêts et décisions | 2011-V    
A victimless crime    
Future Technologies We Want    
Overheid en godsdienst    
The Theory of Democractic Integration    
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting    
Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum    
Terrorisme
Forensisch bewijs
Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume I: Inleiding en organisatie    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume II: Rechtsmacht en bewijsrecht    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume III: Procedures    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume IV: Effecten en rechtsmiddelen: schaden en kosten    
Article 6: Right to a Fair Trial
A century of international justice and prospects for the future / Retrospective d'un siecle de justice international et perspective d'aviner    
Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken in Nederland en België    
Caught In Between Borders    
Achter twee ankers    
Reports of judgments and decisions; Recueil des arrêts et décisions | 2011-III    
Reports of judgments and decision; Recueil des arrêts et décisions | Index 2011    
Ontdek het internationale recht    
Volume 2014 - VI
The Common European Asylum System
De wetsfiguur
Volume I: From Coal and Steel to Consumer Protection
Hervorming van het jeugdstelsel
Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie
Human Rights Elephants in an Era of Globalisation
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-II
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-III
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VI
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VII
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VIII
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-Index
Alma Mater
Naar een eenvormige(r) toetsing?
New Directions in Competition Law Enforcement
Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht
L’Autriche-Hongrie des années 1866-1918
Internet en sociale media
Some cursory remarks on race, mixture and law by three Dutch jurists
Introduction to Law and Rights in Education
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions- Volume 2015-V
Emotive Justice
The Legislative Decentralization in China in the Reform Era
European Democracy
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO