dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Op weg naar de Omgevingswet met de VMA • Op weg naar de Omgevingswet met de VMA
ISBN
9789400113527

verschijningsdatum
22/11/2023
Paperback
Op weg naar de Omgevingswet met de VMA • Op weg naar de Omgevingswet met de VMA
ISBN
9789462128675

verschijningsdatum
22/11/2023

Personen

M. Soppe

Op weg naar de Omgevingswet met de VMA • Op weg naar de Omgevingswet met de VMA
Op weg naar de Omgevingswet met de VMA    

K. Winterink

Op weg naar de Omgevingswet met de VMA • Op weg naar de Omgevingswet met de VMA
Op weg naar de Omgevingswet met de VMA    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Environmental

Bridging the gap between international investment law and the environment    
Omgevingsrecht    
Transfer of land rights in Ethiopia    
Oslo Principles on global climate change    
The social construction of the Dutch air quality clash    
The Regulation of the Non-Navigational Use of the Euphrates and Tigris River System    
Sustainable tourism and law    
The world bank inspection panel casebook    
Waste management in European law    
Access to justice in environmental matters    
Milieubescherming in het omgevingsplan | 2016-1    
Boom Basics Omgevingsrecht    
Bodemsanering in juridisch perspectief    
Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands    
Omgevingsbesluit (Ob)    
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)    
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)    
Commentaar & Context Omgevingswet    
Omgevingswet    
Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen | 2019-1    
De Omgevingswet    
The International Legal Protection of Environmental Refugees    
Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen (1e druk)
Environmental Procedural Rights in Africa    
EU Biodiversity Law: Wild Birds and Habitats Directives    
Principles on Climate Obligations of Enterprises    
2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland    
Omgevingswet in de praktijk    
Climate Law - Current Opportunities and Challenges    
Compact Afval. Editie 2021-2022
Klimaataansprakelijkheid, negatieve emissies en herstel van biodiversiteit    
Heritage, Landscape and Spatial Justice
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer    
Climate Litigation in a Changing World    
Milieurecht in transitie    
Omgevingsbesluit (Ob)    
De Omgevingswet    
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)    
Zonder visie geen transitie    
Praktijkboek waterbeheer onder de omgevingswet    
Compact Afval Editie 2022-2023
Getijtafels voor Nederland 2023    
Profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit (PTP-criteria)
Powerless: India's Energy Shortage and Its Impact
Powerless: India's Energy Shortage and Its Impact
Protection of Himalayan Biodiversity: International Environmental Law and a Regional Legal Framework
Natural Resources Conservation Law
Tekstuitgave omgevingswet 2023    
Panta Rhei: recht en duurzaamheid    
De Omgevingswet    

Imprints

Boom juridisch

Kern van het internationaal publiekrecht    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
(Je) geld of je leven (terug)    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De Gouden Rugzak    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Medische aansprakelijkheid    
Verbintenissenrecht begrepen    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Door meten tot weten    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Internationale kinderontvoering    
Belastingheffing voor ondernemers | 2014/2015 | Theorieboek    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De onverplichte tegemoetkoming    
WWZ in praktijk    
Capita selecta cao-recht    
Jaarrekeninglezen voor juristen    
De prijs van het instrumentalisme    
Dragers van het recht    
Verbintenissenrecht, ondernemingsrecht & arbeidsrecht    
Casuïstiek vennootschapsbelasting    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
De stap naar hoger beroep    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Het besluit voorbij    
Recht van de Europese Unie    
Inleiding in het Nederlandse recht    
Burgerlijk procesrecht    
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht    
ICT in de rechtspraktijk    
Mediation in de praktijk