dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
ISBN
9789400111547

verschijningsdatum
22/06/2022
Paperback
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
ISBN
9789462127050

verschijningsdatum
22/06/2022

Reeksen

Vereniging voor Milieurecht

2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland    
De toekomst van het milieurecht
Duurzame gebiedsontwikkeling: over vormen van regulering en de rol van aanbesteding
Duurzame handel in juridisch perspectief
Met recht naar een circulaire economie    
Milieubescherming in het omgevingsplan    
Milieubescherming in het omgevingsplan | 2016-1    
Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen (1e druk)
Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen | 2019-1    
Milieurecht in ontwikkeling    
Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering    
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer    

Personen

Niels Achterberg

Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer    

Jan Reinier van Angeren

Beleggingsondernemingen. Een nieuw regime na IFR/IFD
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer    
Parlementaire geschiedenis omgevingswet    

Gerben Geilenkirchen

Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer    

Erik Groenewolt

Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer    

Tjebbe Harte

Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer    

Hans Hilbers

Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer    

Valérie van ’t Lam

Boom Basics Omgevingsrecht    
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer    

Marieke du Manoir-Schutte

Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer    

Rut Molenaar-Wingens

Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer    

Laurens Westendorp

Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Environmental

Bridging the gap between international investment law and the environment    
Omgevingsrecht    
Transfer of land rights in Ethiopia    
Oslo Principles on global climate change    
The social construction of the Dutch air quality clash    
The Regulation of the Non-Navigational Use of the Euphrates and Tigris River System    
Sustainable tourism and law    
The world bank inspection panel casebook    
Waste management in European law    
Access to justice in environmental matters    
Milieubescherming in het omgevingsplan | 2016-1    
Boom Basics Omgevingsrecht    
Bodemsanering in juridisch perspectief    
Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands    
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)    
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)    
Omgevingsbesluit (Ob)    
Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)    
Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)    
Commentaar & Context Omgevingswet    
Omgevingswet    
Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen | 2019-1    
De Omgevingswet    
De Omgevingswet    
The International Legal Protection of Environmental Refugees    
Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen (1e druk)
Environmental Procedural Rights in Africa    
EU Biodiversity Law: Wild Birds and Habitats Directives    
Principles on Climate Obligations of Enterprises    
2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland    
Omgevingswet in de praktijk    
Climate Law - Current Opportunities and Challenges    
Compact Afval. Editie 2021-2022
Klimaataansprakelijkheid, negatieve emissies en herstel van biodiversiteit    
Heritage, Landscape and Spatial Justice
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer