dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Tekstuitgave Omgevingswet
ISBN
9789462907270

verschijningsdatum
15/01/2020
E-book
Omgevingswet
ISBN
9789460945007

verschijningsdatum
15/01/2020

Reeksen

Tekstuitgaven

Tekstuitgave Omgevingswet
Omgevingswet    
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG    
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG    
Tekstuitgave Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering    
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid    
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid    
Wet arbeidsmarkt in balans    
Wet arbeidsmarkt in balans    
Wet arbeidsmarkt in balans | 2019/2020    

Personen

Jan van den Broek

Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)    
Commentaar & Context Omgevingsrecht en Overgangsrecht
De Omgevingswet    
Een kronkelend verhaal    
Groningen, een stad apart    
Kattenaids en statistiek    
Tekstuitgave Omgevingswet
Omgevingswet    
Tekst & toelichting aanvullingswetten omgevingswet
Tekst & toelichting omgevingswet 2017
Tekstuitgave Omgevingswet, volledig geconsolideerde wettekst
Voor god en mijn koning    
Wetteksten omgevingswet

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Environmental

Bridging the gap between international investment law and the environment    
Omgevingsrecht    
Transfer of land rights in Ethiopia    
Oslo Principles on global climate change    
The social construction of the Dutch air quality clash    
The Regulation of the Non-Navigational Use of the Euphrates and Tigris River System    
Sustainable tourism and law    
The world bank inspection panel casebook    
Waste management in European law    
Access to justice in environmental matters    
Milieubescherming in het omgevingsplan | 2016-1    
Boom Basics Omgevingsrecht    
Bodemsanering in juridisch perspectief    
Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands    
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)    
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)    
Omgevingsbesluit (Ob)    
Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)    
Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)    
Commentaar & Context Omgevingsrecht en Overgangsrecht
Tekstuitgave Omgevingswet
Omgevingswet    
Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen | 2019-1    
De Omgevingswet    
De Omgevingswet    
The International Legal Protection of Environmental Refugees    
Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen (1e druk)
Environmental Procedural Rights in Africa    
EU Biodiversity Law: Wild Birds and Habitats Directives    
Principles on Climate Obligations of Enterprises    
2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland    

Imprints

Boom Juridische uitgevers

Kern van het internationaal publiekrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Recht, vaardig en zeker    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Zoeken in juridische databanken    
Vaardig met staatsrecht    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Mag ik dit zeggen?    
Niet de beperkingen, maar de ruimte    
Juridische basisvaardigheden    
Burgerlijk procesrecht    
Kunst, recht en geld    
Europees waterbeheer    
Tien tinten Schwarz
Cash of Costa    
Omzetbelasting    
Naamloze en besloten vennootschap    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Het moderne EVRM    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Aanbestedingsrecht    
Burgerlijk recht    
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
Middelen voor Meijer    
Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Recht van de Europese Unie    
Het sociaal recht uitgedaagd    
De mondelinge behandeling
Het doel wel gesteld    
Beginselen bouwen burgerschap    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Bestuursrecht | deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Bestuursrecht | 1    
Internationaal recht    
Overvallen in Nederland    
Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering    
De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst    
De binnenkant    
Schaarse publieke rechten    
Aansprakelijkheidsrecht    
Bedrijf- en mededingingsrecht    
De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland    
Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering    
Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang?