dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Commentaar & Context Omgevingsbesluit
ISBN
9789462740662

verschijningsdatum
27/05/2019
Hardback
Commentaar & Context Omgevingsbesluit
ISBN
9789462906150

verschijningsdatum
04/07/2019

Reeksen

Commentaar & Context

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)    
Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)    
Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
Commentaar & Context Omgevingsbesluit
Commentaar & Context Omgevingsbesluit    
Commentaar & Context Omgevingsbesluit
Commentaar & Context Omgevingswet
Commentaar & Context Omgevingswet

Personen

J.H.G. van den Broek

Activiteitenbesluit milieubeheer | 2016    
Besluit activiteiten leefomgeving
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)    
Besluit bouwwerken leefomgeving
Besluit kwaliteit leefomgeving
Bundeling van omgevingsrecht    
Bundeling van omgevingsrecht    
Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)    
Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
Commentaar & Context Omgevingsbesluit
Commentaar & Context Omgevingsbesluit    
De Omgevingswet in de praktijk | 2015    
De Wabo in de praktijk | 2011    
Handboek milieurecht
Invoeringswet Omgevingswet
Omgevingswet | Deel 2, wetsvoorstel juni 2014
Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
Tekst & Toelichting Omgevingswet
Tekstuitgave activiteitenbesluit milieubeheer | 2013    
Wegwijzer aactiviteitenbesluit milieubeheer | 2014    
Wegwijzer activiteitenbesluit milieubeheer | 2016    
Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning | 2013    
Werken met de Wabo en omgevingsvergunning
Werken met het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) | 2012    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) | 2013    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) | 2013    
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 2015 | 2015    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht

BISAC Codes

LAW / Environmental

Bridging the gap between international investment law and the environment    
Omgevingsrecht    
Transfer of land rights in Ethiopia    
Oslo Principles on global climate change    
The social construction of the Dutch air quality clash    
The Regulation of the Non-Navigational Use of the Euphrates and Tigris River System    
Sustainable tourism and law    
The World Bank inspection panel casebook    
Waste management in European law    
Access to justice in environmental matters    
Milieubescherming in het omgevingsplan | 2016-1    
Boom Basics Omgevingsrecht    
Bodemsanering in juridisch perspectief    
Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands    
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)    
Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
Commentaar & Context Omgevingsbesluit
Commentaar & Context Omgevingsbesluit    
Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)    
Commentaar & Context Omgevingswet
De Omgevingswet
De Omgevingswet
Commentaar & Context Omgevingswet
Commentaar & Context Omgevingsbesluit

Imprints

Boom Juridische uitgevers

Kern van het internationaal publiekrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Recht, vaardig en zeker    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht | I    
Zoeken in juridische databanken    
Management & Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening    
Vaardig met staatsrecht    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Mag ik dit zeggen?    
Niet de beperkingen, maar de ruimte    
Juridische basisvaardigheden    
Burgerlijk procesrecht    
Kunst, recht en geld    
Europees waterbeheer    
Tien tinten Schwarz
Cash of Costa    
Omzetbelasting    
Naamloze en besloten vennootschap    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Het moderne EVRM    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Aanbestedingsrecht    
Burgerlijk recht    
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
(Je) geld of je leven (terug)    
Middelen voor Meijer    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Recht van de Europese Unie    
Grondslagen van het recht 2: Achtergronden
Het sociaal recht uitgedaagd    
De mondelinge behandeling
Het doel wel gesteld    
Beginselen bouwen burgerschap    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Bestuursrecht | deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid