dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Wetgeving collectieve actie
ISBN
9789460660009

verschijningsdatum
12/02/2020
Hardback
Wetgeving collectieve actie
ISBN
9789462907744

verschijningsdatum
12/02/2020

Reeksen

Commentaar & Context

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)    
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)    
Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)    
Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)    
Commentaar & Context Omgevingswet
Corporate Governance Code    
Omgevingsbesluit (Ob)    
Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI    
Wet herziening partneralimentatie    
Wetgeving collectieve actie
Wetgeving collectieve actie    

Personen

Eddy Bauw

De kansen voor een Netherlands Commercial Court    
Naar een nabijheidsrechter?    
Politieke processen    
Rechtspraak in tijden van crisis    
Wetgeving collectieve actie
Wetgeving collectieve actie    

Hans Biezenaar

Wetgeving collectieve actie
Wetgeving collectieve actie    

Jim van Mourik

Naar een nabijheidsrechter?    
Wetgeving collectieve actie
Wetgeving collectieve actie    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Insurance

Knelpunten in het verzekeringsrecht | Deel 2    
De aansprakelijkheidsverzekering    
Knelpunten in het verzekeringsrecht | Deel 3    
Premiebetaling in het verzekeringsrecht    
De verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent    
Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden    
Insurance Aspects of Cross-Border Road Traffic Accidents    
Verkeersaansprakelijkheid    
De zorgverzekering    
Wetgeving collectieve actie
Wetgeving collectieve actie    
Banken en verzekeraars op weg van bail-out naar bail-in

LAW / Liability

Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Uw plicht, onze zorg?!    
Insurance Aspects of Cross-Border Road Traffic Accidents    
Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2019/2020    
Psychische schade    
Verkeersaansprakelijkheid    
Wetgeving collectieve actie
Wetgeving collectieve actie    
Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2020/2021
Overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken
Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld?

Imprints

Boom Juridische uitgevers

Kern van het internationaal publiekrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Recht, vaardig en zeker    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Zoeken in juridische databanken    
Vaardig met staatsrecht    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Mag ik dit zeggen?    
Niet de beperkingen, maar de ruimte    
Juridische basisvaardigheden    
Burgerlijk procesrecht    
Kunst, recht en geld    
Europees waterbeheer    
Tien tinten Schwarz
Cash of Costa    
Omzetbelasting    
Naamloze en besloten vennootschap    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Het moderne EVRM    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Aanbestedingsrecht    
Burgerlijk recht    
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
Middelen voor Meijer    
Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Recht van de Europese Unie    
Het sociaal recht uitgedaagd    
De mondelinge behandeling
Het doel wel gesteld    
Beginselen bouwen burgerschap    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Bestuursrecht | deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Bestuursrecht | 1    
Internationaal recht    
Overvallen in Nederland    
Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering    
De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst    
De binnenkant    
Schaarse publieke rechten    
Aansprakelijkheidsrecht    
Bedrijf- en mededingingsrecht    
De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland    
Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering    
Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang?