dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
ISBN
9789462909700

verschijningsdatum
16/08/2021

Personen

Peter Simons

Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector | 2018-2019    
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector | 2019-2020    
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector | 2022-2023    
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2020-2021    
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld    
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional | 2013-2014    
Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional | 2014-2015    
Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional | 2015-2016    
Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional | 2017-2018    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Family Law / General

De familiebank    
Samenwonen    
De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind    
Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht    
Boom Basics Relatievermogensrecht    
Adellijke affaires
Family Law and Family Realities    
Hoe lang zullen ze leven!?    
Advocaat van de duivel    
De Wet Herziening Partneralimentatie    
Wet herziening partneralimentatie    
Eenvoudige adoptie van pleegkinderen    
Personen- familie- en erfrecht begrepen
Some cursory remarks on race, mixture and law by three Dutch jurists
Boom Basics Personen- en Familierecht    
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld    
Pleegrechten voor kinderen    
Recent Developments in Turkish Family Law    
Omgang tussen grootouders en kleinkinderen    
Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van staat, familie en individu    
Personen- en Familierecht begrepen    
Familierecht    
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector | 2021-2022    
Handboek Familievermogensrecht 2020-2021 (set)    
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
The Last Sharia Court in Europe    
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector | 2022-2023    
Een huis kopen zou niet moeilijk mogen zijn    
Het Arubaans Burgerlijk Wetboek 2021 Boek 1: Personen- en familierecht
Grammar of the Wealthy Family    
Grammar of the Wealthy Family    

LAW / Health

Medische aansprakelijkheid    
Tuchtrecht in de kindergeneeskunde    
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector | 2019-2020    
De zorgverzekering    
Hervorming van het jeugdstelsel
Handboek gezondheidsrecht    
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2020-2021    
Inleiding tot het sociaal domein
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld    
Veilig voedsel
De Wet zorg en dwang    
Euthanasie of moord?    
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector | 2021-2022    
Misschien was het nog te vroeg    
Verslagleggen in Wmo en Jeugdwet
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
The Protection of Personal Data Concerning Health at the European Level
Vijftig jaar kostenbeheersing in de zorg. Deel II: 1995-2020
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector | 2022-2023    
Euthanasie in Nederland 2002-2022    
Teksten Gedwongen Zorg. Editie 2022    
Geland, X
Sociaal domein voor raadsleden
Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel

Imprints

Boom juridisch

Kern van het internationaal publiekrecht    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
(Je) geld of je leven (terug)    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De gouden rugzak    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Medische aansprakelijkheid    
Nederlands recht begrepen    
Verbintenissenrecht begrepen    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Door meten tot weten    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Internationale kinderontvoering    
Belastingheffing voor ondernemers | 2014/2015 | Theorieboek    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De onverplichte tegemoetkoming    
WWZ in praktijk    
Capita selecta cao-recht    
Jaarrekeninglezen voor juristen    
De prijs van het instrumentalisme    
Dragers van het recht    
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht    
Casuïstiek vennootschapsbelasting    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
De stap naar hoger beroep    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Het besluit voorbij    
Recht van de Europese Unie    
Inleiding in het Nederlandse recht    
Burgerlijk procesrecht    
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht    
ICT in de rechtspraktijk