dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
De familiebank
ISBN
9789059512955

verschijningsdatum
30/10/2014
Paperback
De familiebank
ISBN
9789059512948

verschijningsdatum
04/11/2014

Reeksen

Klaar voor de notaris

De familiebank
De familiebank    
De rol van de executeur    
De rol van de executeur    
Het levenstestament    
Mijn vermogen en de AWBZ    
Samenwonen    

Personen

Jennifer Fluitman-Marinussen

De familiebank
De familiebank    

Martijn van Valburch

De familiebank
De familiebank    

Aniel Autar

De familiebank
De familiebank    
De rol van de executeur    
De rol van de executeur    
Het levenstestament    

Georgie Dom

250 Gouden Energiebespaartips    
301 Gouden Energiebespaartips    
Belastingtips voor senioren    
Belastingtips voor senioren    
Bewegen en fit blijven    
Blijf gezond!    
De beste bespaartips    
De familiebank
De familiebank    
De rol van de executeur    
De rol van de executeur    
Drug-skenner    
Eten & weten
Gezond eten voor senioren    
Gezond ouder worden
Goed verzekerd    
Greep op de overgang    
Greep op je geheugen    
Haal uw recht    
Het juiste medicijn | 2015    
Het keuzedieet | 2 Afvallen op je werk    
Het keuzedieet | Afvallen zonder moeite    
Het Kookplan    
Het levenstestament    
Het praktische patientenboek    
Het slimme bespaarboek | 2010    
Mijn goed recht als consument    
Prettig blijven wonen    
Prettig blijven wonen    
Samenwonen of trouwen    
Scheiden    
Slim nalaten & schenken | 2015    
Slim nalaten en schenken | 2014    
Testament & overlijden | 2015    
Testament en overlijden    
Testjaarboek | 2015    
Testjaarboek | 2016    
Tips en toeslagen    
Uw recht bij geldzaken    
Vertrouwen    
Vrouw & gezondheid    
Wijzer over geheugen
Zelf dokteren    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Family Law / General

De familiebank
De familiebank    
Samenwonen    
De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind    
Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht    
Boom Basics Relatievermogensrecht    
Adellijke affaires
Family Law and Family Realities    
Hoe lang zullen ze leven!?    
Advocaat van de duivel    
De Wet Herziening Partneralimentatie    
Wet herziening partneralimentatie    
Eenvoudige adoptie van pleegkinderen    
Personen- familie- en erfrecht begrepen
Some cursory remarks on race, mixture and law by three Dutch jurists
Boom Basics Personen- en familierecht    
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld    
Pleegrechten voor kinderen    
Recent Developments in Turkish Family Law    
Omgang tussen grootouders en kleinkinderen    
Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van staat, familie en individu    
Personen- en Familierecht begrepen
Familierecht
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2021-2022
Familievermogensrecht | deel 1 2020-2021 | Handboek    

Uitgevers

Consumentenbond