dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Surinaams bestuursrecht (Administratief recht)
ISBN
9789462908949

verschijningsdatum
24/02/2021

Personen

L.J.A. Damen

Bestuursrecht | 1    
Bestuursrecht | 1    
Bestuursrecht | 2    
Bestuursrecht | deel 2    
Bestuursrecht | deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Bestuursrecht | Deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid bestuursprocesrecht    
Nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad
Surinaams bestuursrecht (Administratief recht)
Vertrouwen in de overheid    
Vertrouwen in de overheid    

M.R. Hoever-Venoaks

Surinaams bestuursrecht (Administratief recht)

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Administrative Law & Regulatory Practice

Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Compliance in het financieel toezichtrecht    
Bestuursrecht    
Bestuursrecht begrepen    
Boom Basics Bestuursrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding    
Procesrechtelijk organisatierecht en materieel procesrecht    
Procedures    
Rechtsmacht en bewijsrecht    
Effecten en rechtsmiddelen, schaden en kosten    
The Theory of Democractic Integration    
Werkboek algemeen bestuursrecht    
Onder ons    
Bestuursrecht | 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Europa, Europa    
Bestuursrechtspraak in balans    
De toekomst van de formele rechtskracht    
Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme    
Handboek Caribisch bestuursprocesrecht    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Groot onderhoud of kruimelwerk    
The Constitutional Systems of Central-Eastern, Baltic and Balkan Europe    
The American Presidency under Trump    
Achter twee ankers    
Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk    
The Common European Asylum System
De wetsfiguur
The ELSA Law Review
Renewable Energy Report
Naar een eenvormige(r) toetsing?
New Directions in Competition Law Enforcement
Ondermijning
Ondermijning    
Introduction to Law and Rights in Education
The Legislative Decentralization in China in the Reform Era
Upgrading Trade and Services in EU and International Economic Law
Vertrouwen in de overheid
De toekomst van de formele rechtskracht
Delegatie in het Amerikaanse constitutionele recht
Democratie: nieuwe ontwikkelingen
Experimenteerwetgeving
The Intra Corporate Transferee Directive
Normas internacionales de derecho de la nacionalidad
Overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken
Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU
Cloud Computing and data protection

Imprints

Boom juridisch

Kern van het internationaal publiekrecht    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
(Je) geld of je leven (terug)    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De gouden rugzak    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Medische aansprakelijkheid    
Nederlands recht begrepen    
Verbintenissenrecht begrepen    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Door meten tot weten    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Internationale kinderontvoering    
Belastingheffing voor ondernemers | 2014/2015 | Theorieboek    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De onverplichte tegemoetkoming    
WWZ in praktijk    
Capita selecta cao-recht    
Jaarrekeninglezen voor juristen    
De prijs van het instrumentalisme    
Dragers van het recht    
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht    
Casuïstiek Vennootschapsbelasting    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
De stap naar hoger beroep    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Het besluit voorbij    
Recht van de Europese Unie    
Inleiding in het Nederlandse recht    
Burgerlijk procesrecht    
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht    
ICT in de rechtspraktijk    
Mediation in de praktijk