dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Juridische fusies van kapitaalvennootschappen
ISBN
9789012401685

verschijningsdatum
02/03/2018

Reeksen

Fiscale geschriften

Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang    
Beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht.    
Belastingarresten lezen en analyseren
Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen    
Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen    
Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen
De beleggingsdeelneming    
De eigen woning in de Wet IB 2001
De eigen woning in de Wet IB 2001. Editie 2020
De wet inkomstenbelasting | 2001    
De Wet Inkomstenbelasting 2001
De Wet inkomstenbelasting 2001 | 2011    
De wet inkomstenbelasting 2001 | 2012    
De Wet Inkomstenbelasting 2001 | 2014    
De Wet inkomstenbelasting 2001 | Editie 2015
De Wet Inkomstenbelasting 2001 | Editie 2016
De Wet Inkomstenbelasting 2001, Editie 2018
De Wet Inkomstenbelasting 2001, Editie 2019
De Wet Inkomstenbelasting 2001, Editie 2020
Deelnemingsvrijstelling    
Fiscaal Bezwaar in AWR en Awb
Goed Koopmansgebruik | 2017
Goed koopmansgebruik | Editie 2012    
Het fiscale loonbegrip    
Het fiscale loonbegrip
Het fiscale stelsel in Caribisch Nederland    
Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk.    
Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding    
Inleiding Formeel Belastingrecht
Juridische fusies van kapitaalvennootschappen
Juridische fusies van kapitaalvennootschappen    
Juridische splitsing van kapitaalvennootschappen
Medeplegen in het fiscale boeterecht    
Natuurschoon en rijksmonumenten    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen | 2016    

Personen

G.C. van Eck

De nieuwe geschillenregeling
Juridische fusies van kapitaalvennootschappen
Juridische fusies van kapitaalvennootschappen    
Juridische splitsing van kapitaalvennootschappen
Verslag van de vergadering van de vereeniging handelsrecht    

E.R. Roelofs

De private express trust en de legitieme portie
Juridische fusies van kapitaalvennootschappen
Juridische fusies van kapitaalvennootschappen    
Juridische splitsing van kapitaalvennootschappen

P.H.M. Simonis

Juridische fusies van kapitaalvennootschappen
Juridische fusies van kapitaalvennootschappen    
Juridische splitsing van kapitaalvennootschappen

R.L.P. van der Velden

Juridische fusies van kapitaalvennootschappen
Juridische fusies van kapitaalvennootschappen    
Juridische splitsing van kapitaalvennootschappen

R.E.C.M. Niessen

Belastingrecht    
Belastingrecht    
De wet inkomstenbelasting | 2001    
De Wet inkomstenbelasting 2001 | 2011    
De wet inkomstenbelasting 2001 | 2012    
De Wet Inkomstenbelasting 2001 | 2014    
De Wet inkomstenbelasting 2001 | Editie 2015
Inleiding belastingrecht    
Inleiding Formeel Belastingrecht
Inleiding Nederlands belastingrecht    
Juridische fusies van kapitaalvennootschappen
Juridische fusies van kapitaalvennootschappen    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
Wegwijs in de fiscaliteit    
Wegwijs in de Fiscaliteit    
Wegwijs in de fiscaliteit    
Wegwijs in de fiscaliteit    

J.W. Zwemmer

Bestuurdersaansprakelijkheid    
De vermogensrendementsheffing    
Fiscaal straf- en strafprocesrecht    
Fiscale boeten onder de 4e tranche AWB    
Goed koopmansgebruik
Goed koopmansgebruik    
Juridische fusies van kapitaalvennootschappen
Juridische fusies van kapitaalvennootschappen    
Loonheffingen in internationaal verband    
Met oog voor detail
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
Sdu verzameling belastingwetten | 2015    
Sdu verzameling belastingwetten | 2016    
Sdu Verzameling Belastingwetten | 2018    
Sdu Wettenbundel Belastingrecht | 2021    
Sdu Wettenbundel Belastingrecht 2019    
Sdu Wettenbundel Belastingrecht 2020    
Verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting    
Verzameling Belastingwetten    
Verzameling Nederlandse Belastingwetgeving | 2010    
Wetteksten | 2011    
Wetteksten | 2012    
Wetteksten | 2012    
Wetteksten | 2013    
Wetteksten | 2013    
Wetteksten | 2013 Verzameling belastingwetten    
Wetteksten | 2014    
Wetteksten 2012. | Verzameling belastingwetten    
Wettteksten | 2014    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Sdu Uitgevers

Wegwijs in de Successiewet    
Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen    
Arbeidsrecht in de praktijk.    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen | 2016    
VNW socialezekerheidsrecht | 2016    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Zakboek voor de mediator    
Handleiding Jeugdrecht voor de politiepraktijk.    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Avonturen van mr. X.    
Actuele Criminologie    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra    
Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator    
De directeur-grootaandeelhouder en zijn bv.    
Ambtenaren!    
De rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers | 2016    
Tekst en toelichting participatiewet    
Douanememo | 2016    
Gezondheidsrecht | 2016-2017    
Wetgeving burgerlijk (proces)recht | 2016-2017 deel B van de Blauwe VNW    
Wetgeving strafprocesrecht | 2016-2017 deel C van de Blauwe VNW    
Basisboek chemische veiligheid | 2016-2017    
Rechtspraak burgerlijk procesrecht    
Aanbestedingsreglement Werken | 2016
Wetgeving SJD-A | studiejaar 2016-2017    
Omgevingsrecht/Publiekrecht voor de vastgoedsector | 2016-2017    
Teksten warenwet editie 2016    
Teksten Vreemdelingenrecht | 2016-2017    
Aanbestedingswet 2012    
Tekst & toelichting aanbestedingswet 2012    
Inzicht in de Ondernemingsraad | 2017    
Vreemdelingencirculaire 2000    
Intellectuele eigendom    
Zakboek wegenverkeerswet 1994    
Zakboek RVV1990/BABW    
Beslag- en Executierecht in de (dagelijkse) praktijk    
Procederen en bewijzen    
Boek 5 BW van de toekomst    
Het inreisverbod    
Wegwijs in de belastingheffing voor ondernemingen    
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
Bedrijf & Recht    
Huurrecht Woonruimte    
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Autobrief II    
Inzicht in de OR Praktijkboek | 2017
Fatsoenlijke flexibiliteit    
Vreemdelingencirculaire 2000 | Editie 2017-01    
Het proces    

Uitgevers

Sdu Uitgevers