dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Bouwrecht
ISBN
9789462512948

verschijningsdatum
21/06/2022

Reeksen

Bouw- en aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht | Gunningscriteria en gunning    
Bouw- en aanbestedingsrecht    
Bouw- en aanbestedingsrecht
Bouw- en aanbestedingsrecht    
Bouw- en aanbestedingsrecht    
Bouw- en aanbestedingsrecht | 2    
Bouw-en aanbestedingsrecht | deel 3    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht
Bouwrecht
Bouwrecht
Bouwrecht    
Bouwrecht
Bouwrecht    
Bouwrecht | 10    
Bouwrecht | 12B    
Bouwrecht | 15, herziene opzet    
Bouwrecht | 17, nieuwe opzet    
Bouwrecht | 9    
Bouwrecht | deel 12A    
Bouwrecht | Ontwerp, waarschuwingsplicht, ontwerp afkomstig van aannemer    
Bouwsomlimiet, voortijdige beeindiging van de overeenkomst met de adviseur, auteursrecht van de adviseur    
De honorering van de adviseur, honorarium en bouwkosten    
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de adviseur, gedragdsregels    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving | 1    
Jurisprudentie en regelgeving | 11    
Jurisprudentie en regelgeving | Aanbesteding; Aanbesteding opdracht geschillenregeling opdracht (gunning), geschillenregeling    
Jurisprudentie en regelgeving | deel 5    
Jurispudentie en regelegeving | 8    
Jurispudentie en regelgeving    
Jurispudentie en regelgeving    
Jurispudentie en regelgeving    
Jurispudentie en regelgeving    
Jurispudentie en regelgeving | 7    
Jurispudentie en regelgeving | Aanvang en uitvoeringsduur van het werk ; verplichtingen en risico's van aannemer en opdrachtgever    
Jurispudentie en regelgeving | Algemene inleiding bekendmaking; uitnodiging tot inschrijving, inschrijving bekendmaking uitnodiging tot inschrijving
Jurispudentie en regelgeving | deel 13
Jurispudentie en regelgeving | Onduidelijkheden in bestek en overeenkomst; Toepasselijkheid en vernietigbaarheid van algemene voorwaarden    
Jurispudentie en regelgeving | Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria, gunningscriteria    
Registers    
Schadevergoeding, duur van de aansprakelijkheid, vertraging, onderbreking, opzegging en gevolgen van opzegging bij de overeenkomst met de adviseur    
Totstandkoming, inhoud en aanpassing van de overeenkomst met de adviseur, toepasselijkheid en vernietigbaarheid algemene voorwaarden    
Verplichtingen van de adviseur, aansprakelijkheid van de adviseur: beperkingen en uitsluitingen, bevoegdheidsoverschrijding    

Personen

M.A.B. Chao-Duivis

A practical guide to Dutch building contracts    
Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht | Gunningscriteria en gunning    
Bouw- en aanbestedingsrecht    
Bouw- en aanbestedingsrecht
Bouw- en aanbestedingsrecht    
Bouw- en aanbestedingsrecht    
Bouw- en aanbestedingsrecht | 2    
Bouw- en aanbestedingsrecht 6    
Bouw-en aanbestedingsrecht | deel 3    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht
Bouwrecht
Bouwrecht
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht
Bouwrecht    
Bouwrecht | 10    
Bouwrecht | 12B    
Bouwrecht | 15, herziene opzet    
Bouwrecht | 17, nieuwe opzet    
Bouwrecht | 9    
Bouwrecht | Bouwrecht    
Bouwrecht | deel 12A    
Bouwrecht | Ontwerp, waarschuwingsplicht, ontwerp afkomstig van aannemer    
Bouwrecht in kort bestek    
Bouwsomlimiet, voortijdige beeindiging van de overeenkomst met de adviseur, auteursrecht van de adviseur    
De honorering van de adviseur, honorarium en bouwkosten    
De hybride vraag van de opdrachtgever    
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de adviseur, gedragdsregels    
De zaak van de smeltende dinosaurus    
Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers)
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving | 1    
Jurisprudentie en regelgeving | 11    
Jurisprudentie en regelgeving | Aanbesteding; Aanbesteding opdracht geschillenregeling opdracht (gunning), geschillenregeling    
Jurisprudentie en regelgeving | deel 5    
Jurisprudentiebundel UAV-GC 2005 (2000)    
Jurispudentie en regelegeving | 8    
Jurispudentie en regelgeving    
Jurispudentie en regelgeving    
Jurispudentie en regelgeving    
Jurispudentie en regelgeving    
Jurispudentie en regelgeving | 7    
Jurispudentie en regelgeving | Aanvang en uitvoeringsduur van het werk ; verplichtingen en risico's van aannemer en opdrachtgever    
Jurispudentie en regelgeving | Algemene inleiding bekendmaking; uitnodiging tot inschrijving, inschrijving bekendmaking uitnodiging tot inschrijving
Jurispudentie en regelgeving | deel 13
Jurispudentie en regelgeving | Onduidelijkheden in bestek en overeenkomst; Toepasselijkheid en vernietigbaarheid van algemene voorwaarden    
Jurispudentie en regelgeving | Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria, gunningscriteria    
Ontstaansgeschiedenis UAV 2012    
Praktijkboek contracteren in de bouw    
Praktijkboek Duurzaam bouwen    
Praktische toelichting op de UAV 2005    
Praktische toelichting op de UAV 2012    
Privaatrechtelijke Bouwregelgeving | 2017    
Privaatrechtelijke Bouwregelgeving | I en II 2014/15    
Registers    
Schadevergoeding, duur van de aansprakelijkheid, vertraging, onderbreking, opzegging en gevolgen van opzegging bij de overeenkomst met de adviseur    
Totstandkoming, inhoud en aanpassing van de overeenkomst met de adviseur, toepasselijkheid en vernietigbaarheid algemene voorwaarden    
UAV 2012 toegelicht    
UAV toegelicht
Uniform administrative conditions for the execution of works and technical installation works 2012    
Van het gebaande pad    
Verplichtingen van de adviseur, aansprakelijkheid van de adviseur: beperkingen en uitsluitingen, bevoegdheidsoverschrijding    

M.A. van Wijngaarden

Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht | Gunningscriteria en gunning    
Bouw- en aanbestedingsrecht    
Bouw- en aanbestedingsrecht
Bouw- en aanbestedingsrecht    
Bouw- en aanbestedingsrecht    
Bouw- en aanbestedingsrecht | 2    
Bouw- en aanbestedingsrecht 6    
Bouw-en aanbestedingsrecht | deel 3    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht    
Bouwrecht
Bouwrecht
Bouwrecht
Bouwrecht    
Bouwrecht
Bouwrecht    
Bouwrecht | 10    
Bouwrecht | 12B    
Bouwrecht | 15, herziene opzet    
Bouwrecht | 17, nieuwe opzet    
Bouwrecht | 9    
Bouwrecht | deel 12A    
Bouwrecht | Ontwerp, waarschuwingsplicht, ontwerp afkomstig van aannemer    
Bouwsomlimiet, voortijdige beeindiging van de overeenkomst met de adviseur, auteursrecht van de adviseur    
De honorering van de adviseur, honorarium en bouwkosten    
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de adviseur, gedragdsregels    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving    
Jurisprudentie en regelgeving | 1    
Jurisprudentie en regelgeving | 11    
Jurisprudentie en regelgeving | Aanbesteding; Aanbesteding opdracht geschillenregeling opdracht (gunning), geschillenregeling    
Jurisprudentie en regelgeving | deel 5    
Jurispudentie en regelegeving | 8    
Jurispudentie en regelgeving    
Jurispudentie en regelgeving    
Jurispudentie en regelgeving    
Jurispudentie en regelgeving    
Jurispudentie en regelgeving | 7    
Jurispudentie en regelgeving | Aanvang en uitvoeringsduur van het werk ; verplichtingen en risico's van aannemer en opdrachtgever    
Jurispudentie en regelgeving | Algemene inleiding bekendmaking; uitnodiging tot inschrijving, inschrijving bekendmaking uitnodiging tot inschrijving
Jurispudentie en regelgeving | deel 13
Jurispudentie en regelgeving | Onduidelijkheden in bestek en overeenkomst; Toepasselijkheid en vernietigbaarheid van algemene voorwaarden    
Jurispudentie en regelgeving | Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria, gunningscriteria    
Registers    
Schadevergoeding, duur van de aansprakelijkheid, vertraging, onderbreking, opzegging en gevolgen van opzegging bij de overeenkomst met de adviseur    
Totstandkoming, inhoud en aanpassing van de overeenkomst met de adviseur, toepasselijkheid en vernietigbaarheid algemene voorwaarden    
Verplichtingen van de adviseur, aansprakelijkheid van de adviseur: beperkingen en uitsluitingen, bevoegdheidsoverschrijding    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Uitgeverij Paris B.V.

Handboek Stichting en Vereniging    
Wet op de ondernemingsraden    
Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht    
De Arbowet geschetst    
Verborgen privaatrecht    
Hidden civil law    
Mens-arbeid-recht    
Ontslagrecht    
De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief    
Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming    
Young corporate lawyers | 2016    
Jurisprudentie en regelgeving    
Grondrechten binnen de Europese interne markt: een tragikomisch conflict tussen waarden in de 'Domus Europaea'    
Rechtsgemeenschapsconforme uitleg    
Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming    
De punitieve handhaving van de omgevingswet    
Crowdfunding    
Arrestenbundel    
Handboek compliance in de zorg    
Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit sector    
Uitleg van rechtshandelingen    
Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding    
The crisis of European refugee law:    
Bouwrecht    
Bestraffende sancties in het strafrecht en het bestuursrecht    
Handboek Spoorwegrecht    
Over eigenlijke en oneigenlijke conservatoire vreemdelingenbeslagen    
Algemene Bankvoorwaarden 2017    
Het ontslagrecht in de praktijk    
Aanbestedingsrecht    
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof    
Zekerheid op lading    
Waardering van ondernemingen    
De toekomst van de civiele rechtspraak    
Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten    
Jurisprudentie en regelgeving    
Mededingingsrecht in de EU en Nederland    
De introductie van de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid en bestuursrechtelijke ketenaanpak voor betaling van (minimum)loon    
Over de grenzen van het internet II
Ernstige verkeersdelicten    
Opzet, kans en keuzes    
Honderd jaar onderwijspacificatie    
Juridische aspecten van contant geld    
De tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk    
Barmhartigheid in het burgerlijk recht
Het dwangakkoord buiten faillissement    
Aanbestedingsrecht    
Een gedragswetenschappelijk perspectief op de consumentenkredietovereenkomst    
Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht    
Aanbestedingsrecht | Gunningscriteria en gunning